Huidkanker

Huidkanker is inmiddels de meest voorkomende vorm van kanker en de verwachting is dat het aantal mensen dat huidkanker krijgt de komende jaren drastisch zal toenemen.

Veel Nederlanders hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van huidkanker. Dit zijn vooral mensen met een lichte huid en mensen die langdurig zijn blootgesteld aan de schadelijke UV stralen van de zon. Maar ook mensen bij wie eerder huidkanker is verwijderd, (nier)transplantatie-patiënten en mensen die aan een huidziekte lijden waarbij de natuurlijke bescherming van de huid tegen zonlicht sterk is afgenomen of die vanwege de behandeling van hun ziekte vaker worden blootgesteld aan UV stralen.

Deze mensen moeten zich extra beschermen tegen zonlicht om huidkanker te voorkomen. Preventief gebruik van goede zonbeschermingsmiddelen (crèmes, zonnebril, hoofddeksel etc.) en het beperken van het aantal zonne-uren is voor deze risicogroep van groot belang. Er zijn ook andere maatregelen mogelijk, zoals het bevorderen van een vroegtijdige herkenning van huidkanker en voorlichtingscampagnes en preventieve maatregelen die gericht zijn op het beschermen van de huid tegen overmatige blootstelling aan zonlicht en dan met name van jonge kinderen.

Vroegtijdige herkenning van huidkanker is van belang, zodat tijdig kan worden begonnen met de behandeling. Op deze manier kunnen complicaties worden voorkomen en verbeteren de vooruitzichten van de patiënt. Lees verder.

Tekst: Check je vlekje, website van de Stichting Nationaal Huidfonds (Check je vlekje is tot stand gekomen met medewerking van Stichting Melanoom).

Huidmonitor app

Van alle soorten kanker is huidkanker de snelst groeiende vorm. Een op de zes Nederlanders krijgt er in zijn of haar leven mee te maken. Stichting Melanoom heeft nu een slimme app gemaakt om vlekjes en plekjes op je huid eenvoudig te checken. 

Stichting Melanoom

tichting Melanoom zet zich in voor patiënten met melanoom en oogmelanoom. Lees meer op www.melanoom.nfk.nl.


Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van de sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: