Omgaan met Sportongevallen en blessures

Om de medische kennis en vaardigheden van trainers op te krikken heeft de Vereniging voor Sportgeneeskunde in samenwerking met NOC*NSF, de Academie voor Sportkader (ASK) en het Rode Kruis de scholing ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ ontwikkeld. Als trainer sta je vaak voor een keuze, handelen of niet? Met deze cursus willen we jou het gereedschap geven om verantwoorde keuzes te maken.

Bij de medische kant van de sport wordt vooral gedacht aan artsen en fysiotherapeuten, maar ook als trainer heb je een belangrijke rol. Als je kijkt naar de cijfers van bijvoorbeeld overbelastingblessures, dan is er nog veel terrein te winnen. Daar kun je een grote rol in spelen omdat je de sporter vaak als eerste ziet.

Als trainer ben je altijd bezig met belasting en belastbaarheid. Soms slaat de balans de verkeerde kant uit. Daar richten we ons in de cursus op. Het inschatten van de ernst van een blessure gebeurt vaak op basis van de ervaring die mensen hebben. Als trainer moet je vooral goed kijken wat er aan de hand is en vanuit de kennis die je hebt handelen. Die kennis reiken we je in de cursus aan.

Door het volgen van de bij(scholing) ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ kun je in het vervolg goed en snel de mogelijke gevaren voor de geblesseerde sporter en zijn omgeving overzien, inschatten en daar naar handelen.

Opzet / programma

De scholing bestaat uit een praktijkdag (of twee avonden) en een e-learning deel.

E-learning

Ter voorbereiding op de praktijkdag dien je middels e-learning een aantal opdrachten uit te voeren:

 • Je krijgt via een filmpje fragmenten te zien van een sportsituatie waar zich een ongeval/blessure voordoet: hoe zou jij handelen? (30 minuten)
 • Snelcursus EHBO (2 uur, verplicht voor deelname aan de praktijkdag)
 • Snelcursus Reanimatie (2 uur, verplicht voor deelname aan de praktijkdag)

Praktijkdag (of twee avonden)

De praktijkdag bestaat uit drie modules:

 • Module 1 ‘Handelen bij sportongevallen en blessures’ (3 uur)
 • Module 2 ‘EHBO’ (2 uur)
 • Module 3 ‘Reanimatie’ (2 uur)

Na afloop ontvang je van de modules ‘EHBO’ en ‘Reanimatie’ een certificaat van het Rode Kruis. Voor de module ‘Handelen bij sportongevallen en blessures’ ontvang je een bewijs van deelname van de Vereniging voor Sportgeneeskunde en de Academie voor Sportkader.

Voor wie

De bij(scholing) ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ is bedoeld voor trainers, coaches, begeleiders, sportbuurtcoaches en combinatiefunctionarissen.

Om het interactieve karakter van de bij(scholing) te behouden kunnen zich maximaal 18 deelnemers inschrijven. Schrijf je dus snel in want vol=vol.

Leerdoelen

Door het volgen van de bij(scholing) ‘Omgaan met sportongevallen en blessures’ kun je in het vervolg goed en snel de mogelijke gevaren voor de geblesseerde sporter en zijn omgeving overzien, inschatten en daar naar handelen.

Module 1: ‘Handelen bij sportongevallen en blessures’

Na afloop van deze modules ben je in staat om:

 1. na te denken over zijn/haar rol bij sportongevallen/blessures
 2. mild en ernstig lichamelijk letsel te onderscheiden
 3. te handelen bij het vermoeden van ernstig lichamelijk letsel
 4. te reflecteren op eigen handelen.

Modules 2 en 3: ‘EHBO en ‘Reanimatie’

Maak op een laagdrempelige wijze kennis met EHBO. Leer in korte tijd de belangrijkste EHBO vaardigheden, reanimatie en het gebruik van de AED.  Onder leiding van een gecertificeerde instructeur wordt veel geoefend. Je zit dus niet stil, maar gaat actief met EHBO aan de slag. Oefenen gebeurt op een (reanimatie)pop.

Na afloop van deze modules ben je in staat om:

 1. te zorgen voor veiligheid;
 2. de toestand van het slachtoffer te beoordelen (ABC-methodiek)
 • de onder 4 genoemde letsels vast te stellen
 1. hulpdiensten te alarmeren;
 2. eerste hulp te verlenen aan een slachtoffer met:
 • bewusteloosheid
 • een verslikking
 • een huidwond
 • een bloeding
 • brandwonden
 • letsels aan botten, spieren en gewrichten
 • vergiftiging

Verder ben je in staat om:

 • hartmassage en mond-op-mond beademing toe te passen;
 • de automatische externe defibrillator toe te passen;
 • een bewusteloos slachtoffer in de stabiele zijligging te leggen.

Prijs

De prijs voor deze gehele bij(scholing) bedraagt € 130,-.

Data, plaatsen en inschrijven

Via de website van de Academie voor Sportkader: www.academievoorsportkader.nl/bijscholingen/sportongevallen.

Terug


Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van de sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: