Sportmedisch netwerk Haarlem

Sportzorgprofessionals regio Haarlem hebben de intentie uitgesproken om geblesseerde sporters met een schouderblessure/SAPS sneller terug op het sportveld te krijgen.

Op 23 april jl. waren in Haarlem ruim 20 sportzorgprofessionals (sportartsen, sportfysiotherapeuten, sportmasseurs) uit de regio Haarlem aanwezig op een regionale kickoff bijeenkomst “Effectieve Multidisciplinaire samenwerking in de sportzorgketen regio Haarlem”.

Tijdens deze avond hebben de vertegenwoordigers van de diverse disciplines de intentie uitgesproken om intensief in de sportzorgketen met elkaar samen te werken en werkafspraken te maken om in de begeleiding en behandeling van sporters met een schouderblessure zoveel als mogelijk op elkaar af te stemmen.

De deelnemende zorgverleners hebben een inspanningsverplichting om in de sportzorgketen de sporters met nieuwe SAPS problemen ( impingementsyndroom of sub-acromiaal pijnsyndroom) vanaf de kickoff te registreren en conform de verwijscriteria door te verwijzen naar participerende zorgverleners in het regionalisatie traject.

Door te komen tot afspraken ontstaat er een meer doelmatige, doeltreffende en transparante sportgezondheidszorg. Hierdoor ontstaat een zorgketen van de sportzorgprofessionals rondom de sporters. Ook huisartsen worden bij de samenwerking betrokken.

Jaarlijks lopen sporters 890.000 overbelastingsblessures op, waarvan er 350.000 medisch behandeld worden. Overbelastingsblessures vormen daarmee een kwart (25%) van de in totaal 3,6 miljoen sportblessures. Knie- en schouderblessures zijn de meest voorkomende overbelastingsblessures en komen vooral voor bij sporten zoals honkbal, volleybal en tennis.

Bij het initiatief zijn de volgende organisaties (disciplines) betrokken:
• Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG)
• Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (NVFS)
• Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS)

Dit zijn schouderklachten die meestal verergeren tijdens of na bewegingen boven schouderhoogte en het zijwaarts heffen van de arm. De klachten worden veroorzaakt door de spieren, pezen of de slijmbeurs bij het schoudergewricht.

Vroeger dacht men dat de klachten veroorzaakt werden door inklemming van de slijmbeurs of pezen en werd dit ‘impingement’ genoemd. Nu blijkt dat de rol van inklemming bij deze schouderklachten kleiner is dan vroeger werd gedacht, daarom wordt tegenwoordig de term ‘SubAcromiaal PijnSyndroom’ (SAPS) gebruikt. Hieronder worden dus alle schouderklachten verstaan die veroorzaakt worden door pijn in de structuren onder het schouderdak (acromion).

Deze schouderklachten komen vaak voor, uit onderzoek blijkt dat tussen de 7% en 34% van de volwassenen wel eens schouderklachten heeft, een groot deel van deze klachten worden veroorzaakt door SAPS.

Wat is de oorzaak van SAPS?

Om de oorzaak te begrijpen is het nuttig om te weten hoe de schouder is opgebouwd. De schouder bestaat uit een kop, aan het uiteinde van de bovenarm, en een ondiepe kom, die vast zit aan het schouderblad. Boven de schouder steekt een deel van het schouderblad uit, het schouderdak ofwel acromion. De gewrichtskom van de schouder is ondiep en omsluit de gewrichtskop gedeeltelijk. Daardoor is de schouder beweeglijk, maar tegelijkertijd kwetsbaar. Voor stabiliteit is de schouder afhankelijk van het gewrichtskapsel en de spieren en pezen rondom het gewricht. Herhaalde bewegingen boven schouderhoogte kunnen overbelasting van deze spieren en pezen veroorzaken.

Er zijn verschillende sporten waarbij de schouder veel wordt belast, bijvoorbeeld bij het zwemmen (borstcrawl), werpen (honkbal, handbal) of door serveren en smashen (tennis, volleybal). Hierbij speelt hyperlaxiteit ook vaak een rol; de kop gaat dan heen en weer in de kom. Wanneer de schouder dan veel wordt gebruikt, worden de pezen en spieren te zwaar belast en ontstaat de peesirritatie (tendinopathie).

Ook kan de irritatie ontstaan door kleine scheurtjes in de pees of doordat er te weinig ruimte onder het schouderdak is (bijvoorbeeld door een botuitsteeksel) en de pees bij het bewegen tegen het bot aan schuurt. Soms wordt in de spreekkamer gezegd dat de schouderklachten door een slijmbeursontsteking (bursitis) worden veroorzaakt. Maar uit onderzoek blijkt dat de rol van de slijmbeursontsteking kleiner is dan vroeger werd gedacht; meestal worden de klachten bij SAPS door peesirritatie veroorzaakt.

Als er sprake is van peesirritatie, zijn er 4 stadia, in toenemende ernst:

Fase 1: pijn na het sporten.
Fase 2: ook pijn bij de warming-up.
Fase 3: pijn tijdens de hele sportactiviteit.
Fase 4: pijn in rust.

Hoe wordt SAPS behandeld?

Er kunnen verschillende behandelaars bij de behandeling van SAPS betrokken zijn; meestal zijn dit de (sport)fysiotherapeut, sportarts, huisarts, (sport)masseur of de orthopedisch chirurg. Afhankelijk van de ernst en oorzaak van de klachten zal een behandeling door één of meer van deze zorgverleners plaatsvinden.

Soms zal je in het begin bij een (sport)masseur onder behandeling zijn, maar als de klachten niet verbeteren zal deze je naar een fysiotherapeut of sportarts doorverwijzen.

Omdat SAPS vaak veroorzaakt wordt door overbelasting, wordt meestal in het begin van de behandeling geadviseerd om rust te nemen. Hierbij is het belangrijk om de arm niet helemaal stil te houden, maar om binnen de pijngrens juist wel te blijven bewegen. Zo wordt de kans op een frozen shoulder (stijve schouder) verkleind. Eventueel kan de huisarts ontstekingsremmende pijnstillers, zoals ibuprofen of diclofenac, voorschrijven.

Na een periode van rust wordt meestal gestart met oefentherapie door de (sport)fysiotherapeut. Hierbij worden oefeningen gegeven om de schouder te versterken en de stabiliteit te verbeteren. De sportfysiotherapeut kijkt hierbij ook gericht naar of de sporttechniek, van bijvoorbeeld de service of smash bij tennis, goed wordt uitgevoerd. Indien nodig kan geadviseerd worden om de slagtechniek te verbeteren.

Soms komt de sportfysiotherapeut niet verder en word je doorverwezen naar de sportarts. De sportarts kan dan behalve uitgebreid lichamelijk onderzoek ook vervolgonderzoek doen, zoals een röntgenfoto, echo of MRI. De sportarts stelt dan een multidisciplinair behandelplan op: dat is een behandelplan waarbij de sportarts samenwerkt met de andere behandelaars, zoals de sportfysiotherapeut, manueel therapeut of revalidatiearts. Als bij onderzoek blijkt dat er kalk in de geïrriteerde pees zit, kan de sportarts besluiten om het kalk met naalden weg te prikken (barbotage) of geluidsgolf-therapie (shockwave therapie) toe te passen. Soms geeft de sportarts een injectie met ontstekingsremmers in de slijmbeurs. Ook na deze behandelingen zal je, voor het verdere herstel en het opnieuw opbouwen van je sportactiviteiten, naar bijvoorbeeld de sportfysiotherapeut of de revalidatiearts verwezen worden.

Bij SAPS is slechts zelden een operatie nodig. Mocht een operatie nodig zijn, verwijst de sportarts u door naar een orthopedisch chirurg.
Soms hebben mensen die hersteld zijn van SAPS baat bij verschillende massagetechnieken om de schouder soepel te houden. Hiervoor kan je bij de (sport)masseur terecht.

Hoe kan ik een schouderblessure of SAPS voorkomen?

Bij het voorkomen van SAPS is het vooral belangrijk dat de verhouding tussen de belasting en belastbaarheid in evenwicht is. De kans op SAPS kan je dus kleiner maken door de belasting te verlagen of door de belastbaarheid te verhogen.
De belasting kan worden verlaagd door het voorko

men van herhaalde bewegingen, vooral die op en boven schouderhoogte. Daarnaast is het verstandig om aandacht te besteden aan de juiste techniek bij het sporten en altijd rustig de trainingsintensiteit op te bouwen. Ook een goede warming-up en cooling-down bij zowel de training als wedstrijden is belangrijk.

De belastbaarheid van de schouder verhogen, betekent dat je de schouder sterker maakt. Dat kan je doen door spierversterkende oefeningen voor de schouder te doen. Hieronder staan verschillende oefeningen die je kan doen, om de schouder te versterken. Kijk op www.voorkomblessures.nl voor tips.

Oefeningen

 

Referenties:

 

 

Hieronder treft u een link met een overzicht van alle sportzorgprofessionals die deelnemen in de pilot om geblesseerde sporters met een schouderblessure/SAPS sneller terug op het sportveld te krijgen.


Mocht u niet zeker weten bij welke sportzorgprofessional u een afspraak moet maken voor uw schouderklacht, kunt u gewoon contact opnemen met een van de deelnemende professionals. Zij kunnen dan beoordelen bij welke sportzorgverlener u het beste een afpraak kunt maken.

 

Via onderstaande link kunt u een sportzorgprofessional bij u in de buurt vinden.

 

Share deze pagina: