Hoogtetraining: Sleep High en Train Low methode

Hoogtetraining: Sleep High en Train Low methode

6 november 2017

Hoogtetraining is het lichaam in voorbereiding op een sportprestatie aan hoogtes blootstellen, zodat er op zeeniveau beter gepresteerd wordt. Hierbij kan er getraind worden in hoogtes (of simulatie), geleefd wordt op hoogtes (of simulatie) of een combinatie hiervan. In de voorbereiding op de New York Marathon maakte Michel Butter, die eindigde op een 6e plaats, gebruik van hoogtetraining via de Sleep High en Train Low methode.

In het geval van de Sleep High Train Low methode wordt er wel in de hoogte geleefd (bijvoorbeeld door middel van een simulatietent), maar de training vindt lager of op zeeniveau plaats. Hierbij is het idee dat de training optimaler uitgevoerd kan worden zonder zuurstofbeperking. Door het leven op de (gesimuleerde) hoogte zouden er wel de uiteindelijke positieve effecten van het relatieve zuurstof tekort zijn.

Sportarts en triathlon trainer Guido Vroemen past deze methode ook toe met diverse atleten die hij traint. "Vaak wordt gesproken over een lagedruktent, dit is echter een misverstand. Het is namelijk een tent waar de zuurstofconcentratie lager is dan op normaal zeeniveau. Dit is normaal 21% en kan door een generator worden verlaagd om de situatie op hoogte na te bootsen". 

Trainen volgens de Sleep High en Train Low methode is echter niet voor iedereen weggelegd. De methode is effectief bij langere trainingstijden. "Het vraagt discipline en doorzettingsvermogen om voldoende trainingsuren 'op hoogte' te maken".

Terug

Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van alle sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: