Regio Gelderland

 

 
Klik hier voor het artikel

Bron: Fysiopraxis - jaargang 21 - nummer 6 (juni 2012)

Wilt u als sportmasseur deelnemen aan dit samenwerkingsverband dan moet u  voldoen aan onderstaande eisen:

- Diploma NGS sportmassage
- Lidmaatschap van het NGS
- Geldige licentie via het volgen van de IOS avonden
- Applicatiecursus Blessurepreventie volgens NGS
- AED en reanimatie diploma volgens de NRR
- Eigen praktijkruimte

Indien u voldoet aan de gestelde criteria dan kunt zich opgeven door een mail te sturen naar gvanbernebeek@gmail.com

Op woensdag 14 maart 2012 vond er in Arnhem een 'kick-off meeting' Multidisciplinaire Samenwerking Sportmedische ketenzorg regio Gelderland plaats. Het doel van deze avond was om in de  begeleiding en behandeling van sporters met blessures samen te werken en werkafspraken te maken.

Tijdens deze kickoff-meeting is er nader ingegaan op de volgende kwesties:
- Welke rol heeft welke (sport)zorgverlener
- Communicatie - Overdrachtformulier als tool voor samenwerking

Tijdens de avond zijn een aantal presentaties en documenten behandeld. Hieronder treft u deze presentaties/documenten aan.

Op 14 maart 2012 is in Arnhem door ruim 50 aanwezige sportzorgprofessionals (sportartsen, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs) uit Gelderland een intentieverklaring ondertekend om in de begeleiding en behandeling van sporters met blessures samen te werken en werkafspraken te maken. Zo keren geblesseerde sporters weer sneller terug op het sportveld.

Door te komen tot afspraken ontstaat er een meer doelmatige, doeltreffende en transparante sportgezondheidszorg. Hierdoor ontstaat een zorgketen van de sportzorgprofessionals rondom de sporters.

Gelderland wordt de vierde regio waar afspraken tussen sportzorgprofessionals worden gemaakt. Ook huisartsen worden bij de samenwerking betrokken.

Met het initiatief tot samenwerking wordt uitvoering gegeven aan de nota Zorg voor sport en bewegen, naar een optimale samenwerking tussen sportzorgprofessionals van het Landelijk Platform Sportgezondheidszorg ontwikkeld in opdracht van het ministerie van VWS.

Jaarlijks lopen sporters in Nederland gemiddeld 3,5 miljoen blessures op. Bij 1,4 miljoen blessures is een medische behandeling nodig. De kosten van de medisch behandelde sportblessures bedragen per jaar 370 miljoen euro. Die voor arbeidsverzuim worden jaarlijks geschat op 990 miljoen euro.

Bij het initiatief zijn de volgende organisaties (disciplines) betrokken:

  • Vereniging voor Sportgeneeskunde (sportartsen)
  • Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg (sportfysiotherapeuten
  • Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) 

Op onderstaande foto is de kerngroep van het inititatief te zien (van links naar rechts):  Ger van Bernebeek (NGS), Arjan Kokshoorn (VSG), Marloes van Lierop (NVFS), Bart van de Wiel (NVFS), Hil Smit (NGS)


 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede bijeenkomst Multidisciplinaire samenwerking sportmedische ketenzorg met thema: 'Achillespeestendinopathie'  

Op 10 oktober 2012 vond er een studieavond ‘Achillespeestendinopathie’ plaats. Het doel van de studieavond was bewustwording creëren bij de sportartsen, sportfysiotherapeuten en sportmasseurs over hoe het beste te handelen bij een achillespeestendinopathie.

De inhoud van de avond zag er als volg uit:

  1. Stand van zaken ketenzorg
  2. Multidisciplinaire richtlijn chronisch achillespeestendinopathie, rol vanuit diverse disciplines
  3. Paneldiscussie n.a.v. stellingen / casuïstiek achillespeestendinopathie 
  4. Rol Gelderse Sport Federatie (GSF) en Olympisch netwerk Gelderland / Topsport Gelderland

Tijdens de avond zijn een aantal begrippen, websites, documenten behandeld. Hieronder treft u deze documenten aan. Tevens treft u de presentaties aan:

Hieronder vindt u de presentaties van de Regionale bijeenkomst van woensdagavond 6 november 2013.

Hieronder vindt u de presentaties van de Regionale bijeenkomst (thema Liesklachten) van woensdagavond 15 april 2015

Stand van zaken

Sprekers 'Liesklachten bij sporters'. Rol vanuit:

Good practices: Samenwerking vanuit de fysiotherapie

Sportcafé - Sport Medisch Netwerk Zoetermeer

Studieavond: Stressfractuur van de onderste extremiteit

Hieronder vindt u de presentaties van de Regionale bijeenkomst (thema Stressfractuur van de onderste extremiteit) van donderdagavond 14 april 2016.

Stand van zaken

Sprekers 'Stressfractuur van de onderste extremiteit'. Rol vanuit:

Kennismaken met de SCAS geregistreerde Sportpodotherapeut:

 

Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van de sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: