• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Chronische liesklachten

Liesklachten kunnen verschillende oorzaken hebben en vaak verdwijnen ze met rust en goede oefeningen vanzelf. Op deze pagina lees je meer over de oorzaken van liesklachten, hoe je kunt vaststellen dat de liesklachten chronisch zijn, hoe de behandeling eruitziet bij chronische liesklachten en wat de sportarts voor je kan betekenen. 

Liespijn

Feiten liesblessures

  1. Zo’n 8-13% van alle sportletsels per jaar zijn liesblessures;
  2. De meeste blessures zijn overbelastingblessures en herstellen gelukkig na rust. Echter een deel van deze blessures zijn chronisch en behoeven behandeling;
  3. Bij meer dan drie maanden klachten in de liesregio spreken wij van chronische liesklachten;
  4. In 60% van de gevallen zijn de volgende spiergroepen verantwoordelijk voor de klachten: de adductoren (bewegen de benen naar binnen), heupbuigers, rechte en schuine buikspieren.

Oorzaken liesklachten

Liesklachten kunnen veel verschillende oorzaken hebben: bovenbeen- of buikspierproblemen, zwakte in de buikwand (hernia), heup-, bekken-, of rugproblemen, het schaambeen, de zenuwen of een oorzaak vanuit de urinewegen of geslachtsorganen.

Terug naar de vragen

Pijn in de lies

Hoe kun je chronische liesklachten vaststellen?

Voor het stellen van de juiste diagnose is vooral het verhaal (anamnese) en lichamelijk onderzoek belangrijk. Beeldvormend onderzoek, zoals röntgenonderzoek of een MRI-scan heeft weinig toegevoegde waarde. Een belangrijke taak van de sportarts is het uitsluiten van onder andere een sportsman hernia (buikwandhernia) of aandoeningen van de heup. Wanneer er aanwijzingen zijn voor een andere oorzaak van uw klachten kan beeldvorming overwogen worden, bijvoorbeeld bij verdenking op een buikwandhernia.

Terug naar de vragen

Hoe ontstaan liesklachten? 

Liesklachten ontstaan vooral bij sporten waarbij sprake is van rennen, schoppen, draaien en kappen zoals bij voetbal, rugby en (ijs)hockey. Daarnaast heb je een verhoogde kans op liesblessures wanneer je eerder een liesblessure hebt gehad (2-3x verhoogd), wanneer je zwakke(re) bovenbeenspieren hebt of bij een beperkte beweeglijkheid in de heup.  

Andere factoren die kunnen bijdragen aan liesklachten zijn een verminderde of juist toegenomen lenigheid, verstoorde coördinatie van de spieren, disbalans in spierkracht tussen 2 spieren en spierlengte of afwijkingen in de statiek (stand van voeten, benen, heup, bekken en rug).

Terug naar de vragen

Hoelang duurt het herstel bij liesklachten? 

Het herstel van de liesklachten hangt onder meer af van de oorzaak. Over het algemeen herstellen de meeste liesblessures na rust. Toch zul je voor het herstel vaak enkele maanden moeten rekenen. Hoe langer de liesblessure bestaat, hoe langer het herstel zal duren. Een meerderheid van de sporters kan bij goed beleid weer terugkeren naar het oude sportniveau van voor de liesklachten.  

Oefeningen: Oefeningen voor de lies om te herstellen van blessure 

Terug naar de vragen

Hoe ziet de behandeling eruit bij chronische liesklachten? 

Een van de belangrijkste onderdelen van de behandeling van chronische liesklachten bestaat uit een actief oefentherapie programma waarbij de stabiliserende spieren rondom heup en bekken worden versterkt. Dit programma duurt minimaal 8 tot 12 weken, waarin spierversterkende oefeningen van heup- en buikspieren worden gedaan. Dit programma kan onder begeleiding van een fysiotherapeut worden gedaan.   

Core-stability, de stabiliteit van romp en bekken, kan ook van invloed zijn op je klachten. Hiervoor is een apart oefenprogramma. Op indicatie dienen beperkte beweeglijkheid in de heup, staartbeen-bekkengewricht en de lage rug behandeld te worden, eventueel door een manueel therapeut. Zo ook statiekafwijkingen bijvoorbeeld de voetenstand of een bekkenscheefstand. Indien er sprake is van beenlengteverschil kan het nuttig zijn dit beenlengteverschil te corrigeren. Dit kan gebeuren door een verhoging in de schoen te laten maken. Dit gaat in overleg met de sportarts. 

Bij een aantal oorzaken van liesklachten kan de behandeling bestaan uit een operatie, dit is bijvoorbeeld het geval bij een liesbreuk 

Oefeningen core-stability: Oefeningen voor een sterke core-stabilityoefeningen (rompstabiliteit)

Terug naar de vragen

Welke extra behandeling is er mogelijk bij chronische liesklachten?

De sportarts kan ter ondersteuning frictie massage, sederende massage van hypertone spieren, wisselbaden of een liesbroek voorschrijven. Op proef worden echogeleide injecties toegepast.

Terug naar de vragen

Wat kan de sportarts betekenen bij chronische liesklachten?

De sportarts is de expert op het gebied van fysieke belasting – belastbaarheid in relatie tot sport en/of bewegen. De sportarts kan je helpen bij deze blessure door een analyse te maken van de klacht(en) en samen met jou een duidelijk behandelplan op te stellen. Hierbij wordt rekening gehouden met de ontstaanswijze van de klacht(en) en andere mogelijke problematiek die kan voorkomen.

Maak een afspraak met een sportarts

Terug naar de vragen

Liespijn door andere spieren

Referenties

Expertisepartner: Universitair Medisch Centrum Utrecht

Zoek een sportzorgprofessional