• Snel herstel met onze oefeningen
 • Trainingsprogramma’s op maat
 • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Slijmbeursontsteking

Slijmbeursontsteking in het kort

 • Een slijmbeursontsteking is een irritatie van een vochtkussentje.
 • De slijmbeursontsteking kan ontstaan door overbelasting of door een val.
 • Met rust zullen de klachten van de slijmbeursontsteking weer afnemen.
Iemand met een slijmbeursontsteking

Wat is een slijmbeursontsteking?

Slijmbeursontsteking is irritatie van het kussentje vocht tussen pezen/botten bij een gewricht.

Hoe vaak komt de slijmbeursontsteking voor?

Slijmbeursontsteking is een blessure die regelmatig voorkomt. 

Bij welke sporten komt een slijmbeursontsteking voor?

De slijmbeursontsteking kan bij alle soorten sport voorkomen en op verschillende plekken van het lichaam. Hardlopers hebben bijvoorbeeld vaker een slijmbeursontsteking bij de hiel. Het komt wat vaker voor bij sporters boven de 30 jaar.

Verschijnselen van een slijmbeursontsteking

Pijn ter plaatse van een slijmbeurs en hierdoor ook pijn en stijfheid van het onderliggende gewricht. Afhankelijk van de locatie kan een slijmbeursontsteking soms ook warm en gezwollen aanvoelen en de huid roze/rood verkleuren.

Hoe kan een slijmbeursontsteking vastgesteld worden?

De (sport)arts of (sport)fysiotherapeut kan met het verhaal van de klachten en het lichamelijk onderzoek een slijmbeursontsteking vaststellen. Soms kan aanvullende diagnostiek van meerwaarde zijn.

Hoe ontstaat een slijmbeursonsteking?

Meestal is een slijmbeursontsteking het gevolg van overbelasting van de betreffende pezen en het gewricht. Dit kan door een of meerdere te zware of te langdurige training(en) komen. Ook een beperkte (romp)stabiliteit kan invloed hebben op het ontstaan van een slijmbeursontsteking. Bij een versleten gewricht kan een slijmbeurs ook sneller geïrriteerd raken. In sommige gevallen is een val de oorzaak van een slijmbeursontsteking. Ook kan wrijving op de plek (veelvuldig op de knieën zitten of slecht passende schoenen) de oorzaak zijn van een slijmbeursontsteking.

Bij een koortsende ziekte of val met wond kan er ook nog sprake zijn van een infectie met een bacterie.

Risicofactoren, wat draagt bij dat je een slijmbeursontsteking oploopt?

 • Het niet opbouwen van de training is een risicofactor van een slijmbeursontsteking.
 • Een val of wrijving op de betreffende plek kan een slijmbeursontsteking uitlokken.
 • Bij mensen boven de 30 jaar komt een slijmbeursontsteking vaker voor.
 • Mensen met suikerziekte zijn gevoeliger voor het ontstaan van een slijmbeursontsteking.

Wel of niet doorgaan met sporten bij een slijmbeursontsteking?

De irritatie van een slijmbeursontsteking moet tot rust komen en hiervoor moet de training aangepast worden.

Wat kan ik zelf doen bij een slijmbeursontsteking?

Trainingsaanpassingen

Bij een slijmbeursontsteking moeten de intensiteit en de duur van de training moeten aangepast worden, zodat de klachten niet uitgelokt worden.

Zelfbehandeling bij een slijmbeursontsteking

 • Naast de trainingsaanpassingen moet wrijving op de door de slijmbeurs aangedane plek voorkomen worden.
 • Goed passend schoeisel moet gedragen worden.
 • Een ontstekingsremmende pijnstiller, zoals bijvoorbeeld Ibuprofen (NSAID), kan genomen worden.
 • Het koelen van de plek kan helpen van een slijmbeurs.

Oefeningen bij een slijmbeursontsteking

Je mag blijven bewegen en sporten bij een slijmbeursontsteking, maar het bewegen en sporten mag geen pijn doen. Je kan op zoek gaan naar tijdelijke alternatieven om fit te blijven

Als de klachten van de slijmbeursontstekingen afgenomen zijn kan je kracht- en stabiliteitsoefeningen opbouwen en de eigen sport kan weer opgepakt worden.

Behandelbeleid bij een slijmbeursontsteking

Met rust moeten de klachten van een slijmbeursontsteking langzaam afnemen. Een slijmbeursontsteking kan een hardnekkige klacht zijn, die ook weer terug kan keren. Als de klachten niet afnemen, en ook in rust blijven bestaan, kan afhankelijk van de locatie overwogen worden om een injectie te geven met ontstekingsremmende medicatie. Indien de indicatie goed is en een onderdeel vormt van een totaalbeleid heeft een injectie weinig nadelen. Verder zal afhankelijk van de locatie en oorzaak van de slijmbeursontsteking advies volgen ten aanzien (sport)schoenen en mobiliteit/stabiliteit van gewrichten. Opereren bij een slijmbeursontsteking is zelden nodig.

Criteria hervatting training

De klachten van de slijmbeursontsteking moeten afgenomen zijn voordat de training weer opgebouwd kan worden.

Voorkomen van een slijmbeursontsteking

Om een slijmbeursontsteking te voorkomen is het opbouwen van activiteiten is belangrijk. Door het versterken van de spieren met kracht- en stabiliteitsoefeningen kunnen klachten in de toekomst voorkomen worden. Het vermijden van druk en wrijving op gewrichten, bijvoorbeeld met goed passende schoenen, zal ook helpen de klachten van de slijmbeursontsteking te voorkomen.

Willemijn Diemer, sportarts
Zoek een sportzorgprofessional