Verplichte sportkeuring: ALO en CIOS

Voor toelating tot de opleiding wordt een sportkeuring vereist, waarbij wordt nagegaan of zonder problemen kan worden voldaan aan de sportieve inspanningen tijdens de opleiding. In dat kader kunnen aangeboren en verworven afwijkingen een rol spelen.

Zodoende is een basis sportmedisch onderzoek met ECG op z’n plaats, waarbij ook geldt dat een basis ECG als uitgangspunt kan dienen bij de beoordeling van de ontwikkeling van een sporthart op latere leeftijd.

Als in het kader van de opleiding ook aan sportduiken wordt gedaan, dan moet bij de keuring ook een longfunctietest plaatsvinden. Vermeld dit bij de aanvraag!

Voor de ALO in Amsterdam wordt in samenspraak met SMA Amsterdam, dat de leerlingen tijdens de opleiding begeleidt, afname van het Lausanne protocol en dus ook een rust ECG verwacht. Als de kandidaat akkoord gaat, wordt vervolgens het keuringsdossier opgestuurd naar de sportarts van SMA Amsterdam. Vermeld dit bij de aanvraag!

Meer informatie

 

Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van de sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: