• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Kortademigheid

Kort van adem of wel kortademigheid, veel mensen hebben daar last van. In het late voorjaar geeft hooikoorts veel klachten van benauwdheid en daarbij ook kortademigheid. Maar er zijn veel meer oorzaken van kortademigheid. Aan de hand van hoe de klachten zich voor het eerst voordoen kun je al in een bepaalde richting denken. Als je bijvoorbeeld hard van je fiets valt op je borstkast en daarna moeite hebt met ademen is er een gerede kans dat je een pneumothorax hebt opgelopen. Dit is een gaatje in het longvlies waardoor de longen (linker of rechter long) niet ontplooid blijven en in elkaar kunnen vallen. De longen blijven, doordat er een negatieve druk is in de borstholte, ontvouwen, maar zo gauw er lucht van buiten komt schrompelen ze in elkaar.

Maar het kan ook komen dat je plots kortademig wordt als je bij vrienden op bezoek gaat. Dit kan komen doordat zij een hond op kat hebben waar je allergisch op reageert. De allergische reactie is meestal in de vorm van niezen en tranende ogen, maar sommigen reageren veel heftiger dan anderen op een allergische prikkel.

Wat ik regelmatig in mijn praktijk zie zijn sporters, veelal wielrenners, die tijdens de training of wedstrijd naar hun gevoel kortademig worden. Ze kunnen het hoge tempo niet bijbenen omdat ze ‘adem’ te kort komen. Dit kan in het begin van een wedstrijd zijn, wat je vooral ziet bij sporters met inspanningsastma, maar ook later in de course als ze het tempo niet kunnen volgen hetgeen zij eerst wel altijd konden. Het is een uitdaging om de oorzaak van dit probleem boven tafel te krijgen. De kortademigheid hoeft niet per se zijn ontstaan in de longen te hebben, ook hart- en bloedafwijkingen kunnen kortademigheid geven. Als het hart een slechtere pompfunctie krijgt door bijvoorbeeld een hartinfarct of langdurig hoge bloeddruk, kan het bloed niet meer goed door de longen worden gepompt. Daardoor kan het bloed niet goed in contact komen met de zuurstof in de longen; je gaat hierdoor sneller ademen omdat je een gevoel hebt dat je te weinig lucht hebt. Dit fenomeen wat vooral op oudere leeftijd voorkomt, wordt hartfalen genoemd.
Afwijkingen in het bloed, waarbij je vooral moet denken aan een te kort aan rode bloedlichaampjes, kunnen ook van invloed op het kortademigheidsgevoel. Bij sporters komt het geregeld voor dat door de intensieve sportbeoefening de ijzervoorraad slinkt en er niet voldoende rode bloedlichaampjes worden aangemaakt.

Door middel van diverse testen (bloedonderzoek, longfunctieonderzoek, inspanningstest) zoek ik dan naar de mogelijke oorzaken van de kortademigheid. Indien de diverse onderzoeken geen afwijkingen laten zien, is het zeer wel mogelijk dat een verkeerde ademhaling de klachten veroorzaakt. De patiënt stuur ik dan naar de logopediste voor ademhalingsoefeningen. Zonder daar van bewust te zijn ademen veel mensen verkeerd, vooral in stressvolle situaties.

Een goede ademhaling kan voor ontspanning in het lichaam zorgen en is een voorwaarde voor goede sportprestaties.
 

Valentijn Rutgers

Sportarts, Sportgeneeskundige Afdeling Diaconessenhuis Meppel

Zoek een sportzorgprofessional