Ben jij als evenementenorganisator goed voorbereid?

Ben jij als evenementenorganisator goed voorbereid?

13 maart 2017

Ben jij als evenementenorganisator goed voorbereid? Check het met het VoorZorg Advies.

Veiligheid is belangrijk bij sportevenementen. De Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) heeft daarom in samenwerking met organisatoren van sportevenementen, sportbonden en zorgverleners een online tool ontwikkeld. Met deze tool kun je als organisator op een eenvoudige manier advies inwinnen om jouw evenement sportmedisch veilig op de kaart te zetten.

Voorafgaand aan het evenement vul je een online vragenlijst in. Op basis daarvan volgt advies over onder andere:

  • Communicatie/afspraken met hulpverleners/overheden
  • Benodigde capaciteit medische hulpverlening
  • Locatie en inhoud EHBO-posten
  • Veilig parcours
  • Aanwezigheid ambulance en/of vereiste medische apparatuur
  • Calamiteiten (extreme weersomstandigheden)

Ga direct naar http://sportevenementen.sportzorg.nl om een gratis advies te krijgen.

In de week na afloop van het evenement ontvangt je een e-mail ter evaluatie. Daarin wordt gevraagd welke adviezen uit het VoorZorg Advies zijn gebruikt, op welke punten is afgeweken en waarom. Ook wordt gevraagd naar de aard en het aantal ongevallen en letsels, om inzicht te krijgen in het risicoprofiel van het evenement. De uitkomsten worden gebruikt om het VoorZorg Advies te blijven ontwikkelen.

VoorZorg Advies is ontwikkeld voor organisatoren van wielerwedstrijden, toertochten, wandel-, hardloop- en triatlonevenementen.  

Achtergrond

Jaarlijks nemen 2,5 miljoen mensen deel aan één of meer sportevenementen. De sportevenementen variëren in aard en omvang, maar alle evenementen vragen een vorm van acute medische zorg.

De overheid stimuleert in haar beleid een veilige sportomgeving, met duidelijke spelregels en zo min mogelijk kans op blessures. De VSG streeft in het verlengde hiervan naar een veilige sportmedische omgeving voor iedere sporter.

Als organisator ben je in eerste instantie op jezelf aangewezen voor het borgen van de medische veiligheid. Veelal onduidelijk is echter hoe de veiligheid en de medische hulpverlening het beste kan worden afgestemd op de aard van het evenement (risicoprofiel).  Met VoorZorg Advies biedt de VSG jou houvast. Bij de ontwikkeling van het Voorzorg Advies was een groot aantal partijen betrokken:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Rode Kruis, Stichting DE 4DAAGSE, Le Champion, NOC*NSF, Vereniging Sport en Gemeenten, De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio, De vereniging voor Kwaliteitsbevordering van Medische Hulpverlening bij Evenementen,, Veiligheid.NL, Nederlandse Toer Fiets Unie, Koninklijke Nederlandsche Wielren Unie, Zilveren Kruis Achmea, Vereniging voor Sportgeneeskunde, Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie in de Sportgezondheidszorg en het Nederlands Genootschap voor Sportmassage.

 

Terug

 

Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van de sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: