Bewegen heeft positieve effecten op psychische klachten

Bewegen heeft positieve effecten op psychische klachten

26 mei 2020

Regelmatig bewegen vermindert psychische klachten, zoals depressiviteit en angstgevoelens. Daarnaast blijkt sportdeelname een positief verband te hebben met de sociale gezondheid. Mensen die zich psychisch ongezond voelen of een depressie hebben gehad, bewegen veelal wekelijks, maar sporten minder vaak. Van de mensen die zich psychisch ongezond voelen, sport ruim een derde wekelijks. Onder mensen die een depressie hebben gehad, is dit percentage 42 procent. Dit is een stuk lager dan de wekelijkse sportdeelname van de Nederlandse bevolking (53%). 

Dit blijkt uit een onderzoek dat het Mulier Instituut heeft uitgevoerd met steun van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van data uit de CBS Gezondheidsenquête (2018) en is naar recente literatuur gezocht over bewegen en sport in relatie tot de psychische gezondheid.

Andere belangrijke resultaten zijn:

In 2018 voelde 12 procent van de Nederlandse bevolking (12 jaar en ouder) zich psychisch ongezond in de vier weken voorafgaand aan het onderzoek en had 9 procent een depressie gehad in het afgelopen jaar.
Een kwart van de wekelijkse sporters die zich psychisch ongezond voelen, is lid van een sportvereniging. Onder personen die een depressie hebben gehad, gaat het om een vijfde van de wekelijkse sporters. Voor de gehele bevolking is dit percentage hoger (39%).
Belemmeringen om te sporten en bewegen door mensen met (ernstige) psychische klachten zijn vaak gerelateerd aan de aard en ernst van de psychische klachten, zoals het hebben van depressieve klachten, weinig energie en het ervaren van veel stress.
Klik hier voor de factsheet “Psychische gezondheid, bewegen en sport”

Bron:  Mulier Instituut

Terug

 

Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van de sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: