• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional
Gezonde geest

Lichaamsbeweging voor de mentale gezondheid: Wanneer is het te veel?

Veel onderzoeken suggereren dat sporten en bewegen mensen kan helpen om met psychische problemen om te gaan en om het welzijn te stimuleren. Een nieuw observationeel onderzoek - het grootste in zijn soort tot nu toe - bevestigt dit, maar het leidt ook tot een waarschuwing: te veel beweging kan de geestelijke gezondheid negatief beïnvloeden.

Tekst gaat onder de afbeelding verder
Lichaamsbeweging voor de mentale gezondheid: Wanneer is het te veel?

Veel onderzoeken suggereren dat lichaamsbeweging mensen kan helpen om met psychische problemen om te gaan en om het welzijn te stimuleren. Een nieuw observationeel onderzoek - het grootste in zijn soort tot nu toe - bevestigt dit, maar het leidt ook tot een waarschuwing: te veel lichaamsbeweging kan de geestelijke gezondheid negatief beïnvloeden.

Onlangs hebben onderzoekers van de Yale University in de Verenigde Staten de gegevens van 1,2 miljoen mensen in de Verenigde Staten geanalyseerd om meer inzicht te krijgen in de manier waarop lichaamsbeweging de geestelijke gezondheid van een persoon beïnvloedt en welke soorten lichaamsbeweging het beste zijn voor een positieve stemming. En wat nog belangrijker is; ze vroegen ook hoeveel lichaamsbeweging te veel is.

De onderzoekers ontdekten dat verschillende soorten teamsporten, fietsen en aerobics het meest gunstig zijn voor de geestelijke gezondheid. Ze rapporteren deze bevinding, en anderen, in een paper dat nu in The Lancet Psychiatry wordt gepubliceerd.

"Depressie is wereldwijd de belangrijkste oorzaak van niet goed kunnen functioneren en er is een dringende behoefte aan manieren om de geestelijke gezondheid door volksgezondheidscampagnes te verbeteren," merkt studie auteur Dr. Adam Chekroud op.

"Lichaamsbeweging," voegt hij eraan toe, "wordt geassocieerd met een lagere last van de geestelijke gezondheid voor mensen, ongeacht hun leeftijd, ras, geslacht, inkomen van het huishouden en opleidingsniveau."

"Opmerkelijk genoeg speelden de specifieke kenmerken van het bewegingspatroon, zoals het type, de duur en de frequentie van de lichaamsbeweging een belangrijke rol in deze associatie. We gebruiken dit nu om aanbevelingen voor lichaamsbeweging te personaliseren en mensen te matchen met een specifiek bewegingspatroon dat helpt hun mentale gezondheid te bevorderen."

Bijna elke vorm van oefening kan helpen

De deelnemers aan dit onderzoek kwamen allen uit de Verenigde Staten en hadden allemaal deelgenomen aan een eerdere enquête in een onderzoek naar risicofactoren voor gedrag in 2011, 2013 en 2015.

Voor hun analyse gebruikten de onderzoekers niet alleen demografische informatie, maar ook gegevens over de mentale en fysieke gezondheid van de deelnemers, evenals hun gezondheidsgerelateerde gedrag. De enige specifieke psychische stoornis waarmee de onderzoekers rekening hielden, was depressie.

Wat betreft de soorten lichaamsbeweging die in het onderzoek zijn opgenomen, keken de onderzoekers naar veel verschillende soorten activiteiten, waaronder het oppassen op kinderen, het doen van huishoudelijk werk, fietsen, naar de sportschool gaan en hardlopen.

De deelnemers aan het onderzoek gaven schattingen van hoe vaak ze de afgelopen 30 dagen een slechte geestelijke gezondheid hadden meegemaakt. Ze meldden ook hoe vaak ze verschillende activiteiten in dezelfde periode hadden uitgeoefend en voor hoe lang.

Dr. Chekroud en zijn team hebben bij de resultaten van hun analyse rekening gehouden met zoveel mogelijk beïnvloedende factoren, waaronder de leeftijd, het ras en het biologische geslacht van de deelnemers, evenals hun burgerlijke staat, inkomen, opleidingsniveau en body mass index (BMI).

Gemiddeld rapporteerden de deelnemers 3 à 4 dagen slechte geestelijke gezondheid per maand te ervaren. In vergelijking met mensen die zich echter niet bezighielden met lichaamsbeweging, hadden degenen die aan lichaamsbeweging deden 1,5 keer zo weinig dagen een slechte geestelijke gezondheid per maand.

Bovendien was het verschil nog duidelijker als het ging om mensen met een eerdere diagnose van depressie, omdat zij die bewogen 3,75 minder slechte dagen per maand hadden dan hun niet-sportieve leeftijdsgenoten.

Elke vorm van lichaamsbeweging leek te helpen bij het beheersen van psychische problemen. Degenen die beter leken te zijn dan anderen, waren teamsporten, fietsen, aerobics en gymnastiekoefeningen.

Desalniettemin werden zelfs activiteiten die gewoonlijk niet als 'lichaamsbeweging' worden beschouwd, zoals het doen van klusjes rond het huis, in verband gebracht met een betere geestelijke gezondheid.

Hoeveel lichaamsbeweging is het beste?

De wetenschappers vonden ook dat het verband tussen een betere geestelijke gezondheid en lichaamsbeweging - wat neerkomt op een vermindering van 43,2 % in gevallen van slechte geestelijke gezondheid - groter was dan het verband tussen een betere geestelijke gezondheid en andere beïnvloedbare factoren.

Mensen met een hbo-opleiding ervaarden een vermindering van 17,8% in dagen met een slechte geestelijke gezondheid per maand in vergelijking met mensen zonder hbo-opleiding; degenen met een gezond BMI ervaarden een verlaging van 4% in vergelijking met mensen met obesitas; en mensen met een hoger inkomen zagen een afname van 17% in dagen van slechte geestelijke gezondheid in vergelijking met deelnemers met een laag salaris.

Dr. Chekroud en collega's ontdekten dat een belangrijke factor voor geestelijke gezondheid was hoe vaak mensen bewegen en hoe lang. Ook merkten de onderzoekers op dat er echt zoiets is als te veel bewegen.

Van het grootste gedeelte waarvan zij de gegevens analyseerden, zag het team dat degenen die 2 tot 3 keer per week trainden, over het algemeen een betere geestelijke gezondheid hadden dan zowel degenen die minder vaak trainden, dan degenen die vaker trainden.

De onderzoekers ontdekten dat de deelnemers die het meest profiteerden van de geestelijke gezondheid, degenen waren die drie tot vijf keer per week gedurende 30-60 minuten trainden.

Mensen die dagelijks meer dan 90 minuten lichamelijk actief waren, zagen ook enige verbetering in hun geestelijke gezondheid. Deelnemers die gedurende meer dan 3 uur oefenden, hadden echter een slechtere geestelijke gezondheid dan degenen die helemaal niet trainden.

"Eerder geloofden mensen dat hoe meer je beweegt, hoe beter je geestelijke gezondheid is, maar onze studie suggereert dat dit niet het geval is," zegt Dr Chekroud.

Echter, "meer dan 23 keer per maand aan lichaamsbeweging doen of meer dan 90 minuten lang sporten, hangt samen met een slechtere geestelijke gezondheid", voegt hij eraan toe.

Dit kan volgens de onderzoekers komen, doordat mensen die vele uren achter elkaar trainen en die dit vaak doen, obsessief gedrag vertonen dat geassocieerd is met slechte psychologische en emotionele uitkomsten.

Bron: Medical News Today (2018)


Zoek een sportzorgprofessional