• Snel herstel met onze oefeningen
 • Trainingsprogramma’s op maat
 • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Doping

De Dopingautoriteit is dé onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland, want sport is te mooi voor doping. Zij doet dat in opdracht van de overheid (ministerie van VWS) en de landelijke sport (NOC*NSF) en werkt daarbij met vele nationale en internationale organisaties samen. 
De kernactiviteiten van de Dopingautoriteit zijn:

 • Het plannen en uitvoeren van dopingcontroles, inclusief resultaatmanagement
 • Het geven van voorlichting aan topsporters en hun directe omgeving;
 • Het geven van voorlichting aan breedtesporters (m.n. fitnessers) en hun directe omgeving;
 • Het verstrekken van informatie en het geven van advies;
 • Het ontwikkelen en bewaken van de anti-dopingregelgeving;
 • Het verzamelen en (laten) uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek;
 • Het realiseren van internationale afstemming.


De Dopingautoriteit is 1 juli 2006 ontstaan uit de fusie van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) en Doping Controle Nederland (DoCoNed). De officiële naam luidt: Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland, kortweg de Dopingautoriteit. Door de fusie zijn de preventie- en controletaken samengevoegd, waardoor de efficiëntie en slagkracht van het anti-dopingbeleid in Nederland verbeterd zijn.

Vaak wordt doping geassocieerd met topsport, maar in sommige fitnesscentra kan een sporter in aanraking komen met het gebruik van dopinggeduide middelen. De Dopingautoriteit biedt daarom informatie voor zowel topsporters als fitnessers en allerlei andere recreatieve sporters aan op de diverse websites.

Voor topsporters: Dopingautoriteit en 100% Dope Free 
Voor fitnessers en andere recreatieve sporters: Eigen kracht en Dopingautoriteit
 Bekijk de video over de dopingcontroleprocedure van de Dopingautoriteit

Voor topsporters en andere belangstellenden is algemene informatie over de volgende onderwerpen te vinden:

 • Wat is doping?
 • De verschillende dopingcategorieën
 • De dopinglijst
 • Dopingcontrole
 • Regelgeving
 • Medicijnen en doping

Ook een topsporter kan aandoeningen hebben of krijgen waarvoor het nodig is om medicijnen te gebruiken. Binnen de topsport is het gebruik van sommige veel gebruikte medicijnen, zoals insuline voor een diabeet, of astmamedicatie verboden. Maar voor sporters die deze middelen moeten gebruiken bestaat de mogelijkheid om een zogenaamde Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS) aan te vragen. In noodgevallen zoals bij een ongeluk, waarin er direct met medicatie moet worden toegediend moet de dispensatie binnen 10 werkdagen worden aangevraagd. Meer over de GDS is hier te vinden.
 Bekijk de video over de risico's van onbewust dopinggebruik door medicijnen

Het gebruik van voedingssupplementen kan in de topsport leiden tot een positieve dopingtest, omdat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen. Het nut van de meeste supplementen is vaak niet bewezen, maar in de topsport gaat het om details. 0,01 seconde kan het verschil betekenen tussen goud of zilver. Veel topsporters kiezen er daarom toch voor hun voeding aan te vullen. Om een zo veilig mogelijk alternatief te bieden is er door NOC*NSF, de Dopingautoriteit en brancheorganisatie Natuur en gezondheidsProducten Nederland het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport, ofwel het NZVT, opgezet. Voedingssupplementen die volgens het NZVT op doping zijn getest en goedgekeurd worden op de NZVT-lijst vermeld. 
Het advies voor topsporters die een voedingssupplement willen gebruiken is dan ook om een voedingssupplement te kiezen die voldoet aan de NZVT-eisen. Alleen de product-batch-combinaties die op de NZVT-lijst staan zijn goedgekeurd. Over andere product-batch-combinaties kan geen uitspraak gedaan worden of deze “veilig” zijn. Meer informatie over het NZVT is hier te vinden.
 Bekijk de video over de risico's van onbewust dopinggebruik door voedingssupplementen

Om topsporters aan te moedigen zich openlijk tegen het gebruik van doping uit te spreken is door de atletencommissie van NOC*NSF in samenwerking met de Dopingautoriteit op 18 december 2007 de campagne 100% DopeFree gelanceerd. Er zijn inmiddels een aantal 100% Dope Free-ambassadeurs, die als rolmodel voor jonge topsporters fungeren. U kunt hier kennis met ze maken. Sporters, maar ook sportbegeleiders kunnen zelf het antidopingstatement tekenen en ontvangen dan een “100% Dope Free True Winner”-polsband. Sporters en sportbegeleiders, zoals trainers die zich bij deze actie willen aansluiten kunnen hier het antidopingstatement ondertekenen. Ga naar de website.

De ambassadeurs van de campagne 100% Dope Free hebben hun statements tegen doping op video vast laten leggen. Deze statements zijn te bekijken op youtube.com/sportzorg.
 Bekijk de video van 100% Dope Free-ambassadeur Epke Zonderland

Sinds geruime tijd richt de Dopingautoriteit zich met het programma Eigen Kracht, een voorlichtingsprogramma over doping, direct op cosmetische sporters in fitnesscentra en sportscholen. Centraal staat het op eigen kracht ontwikkelen van een gespierd, gezond, sterk, strak en slank lichaam. Fitnessondernemers en instructeurs zijn hierbij een belangrijke intermediaire doelgroep. Ga naar de website.
 Bekijk de video over Eigen Kracht in het centrum

Sinds januari 2000 heeft de Dopingautoriteit een telefonische informatielijn, de Doping Infolijn, voor antwoorden op alle dopingvragen. Elke werkdag tussen 13.00 en 16.00 uur is de lijn 'open' en wordt deze bemenst door een deskundige van de Dopingautoriteit. Vragen kunnen echter ook per e-mail worden gesteld via dopingvragen@dopingautoriteit.nl. De vragen worden dan binnen één werkdag beantwoord. 
Voorbeelden van vragen die aan de Doping Infolijn worden gesteld zijn:

 • “Mijn kind doet aan topsport en gebruikt Concerta® omdat hij ADHD heeft, maar ik heb tijdens een dopingvoorlichting gehoord dat dat een verboden middel is, wat nu?”
 • “In het fitnesscentrum waar ik train worden allerlei zogenaamde eiwitshakes verkocht. Heb ik dat als sporter echt nodig, of is dit alleen een hype?”
 • “Een patiënt van mij heeft anabolen gebruikt en heeft nu een hoog cholesterolgehalte. Kan dit door het anabolengebruik zijn veroorzaakt?”

Vanzelfsprekend kunnen e-mailers anoniem hun vragen over doping en dopinggerelateerde kwesties stellen. Mail de dopingautoriteit.

Hoe ouders, trainer-coaches en andere sportbegeleiders kunnen bijdragen aan een dopingvrije sport.

Wat is het prachtig als uw zoon, dochter of sporter zoveel plezier heeft in sport en er ook nog
goed in is. Zo goed zelfs, dat hij of zij al op jonge leeftijd meedoet aan nationale kampioenschappen,
geselecteerd is voor Jong Oranje of deelneemt aan internationale wedstrijden. Bij topsport komt veel kijken: veel trainen, een gezond leefpatroon, verantwoord eten, voldoende rust etc. Sporters zijn hier in eerste instantie natuurlijk zelf verantwoordelijk voor. En dat geldt natuurlijk ook voor het opvolgen van de dopingregels en procedures. Ouders, trainer-coaches en andere begeleiders rondom de sporter spelen een belangrijke rol voor met name jonge (aankomende) topsporters. Daarom is het ook voor hen belangrijk om goed op de hoogte te zijn van de belangrijkste dopingregels en procedures. Lees verder.

Dopingautoriteit

De Dopingautoriteit is dé onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland, want sport is te mooi voor doping. Zij doet dat in opdracht van de overheid (ministerie van VWS) en de landelijke sport (NOC*NSF) en werkt daarbij met vele nationale en internationale organisaties samen.

Meer informatie via www.dopingautoriteit.nl.

Zoek een sportzorgprofessional