• Snel herstel met onze oefeningen
 • Trainingsprogramma’s op maat
 • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Doping

Dopingautoriteit als organisatie

Op 1 januari 2019 is Zelfstandig bestuursorgaan Dopingautoriteit opgericht. Dit gebeurde gelijktijdig met de invoering van de Wet uitvoering antidopingbeleid (Wuab). De Wuab geeft de Dopingautoriteit de wettelijke grondslag voor het uitvoeren van de taken. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van  dopingvrije sport in Nederland. Zij doet dat in opdracht van de overheid (ministerie van VWS) en de landelijke sport (NOC*NSF) en werkt daarbij met vele nationale en internationale organisaties samen.

Dopingautoriteit en topsport

Voor topsporters en andere belangstellenden is algemene informatie over de volgende onderwerpen te vinden:

 • Wat is doping?
 • De verschillende dopingcategorieën
 • De dopinglijst
 • Dopingcontrole
 • Regelgeving
 • Medicijnen en doping

Ook een topsporter kan aandoeningen hebben of krijgen waarvoor het nodig is om medicijnen te gebruiken. Binnen de topsport is het gebruik van sommige veel gebruikte medicijnen, zoals insuline voor een diabeet, of astmamedicatie verboden. Maar voor sporters die deze middelen moeten gebruiken bestaat de mogelijkheid om een zogenaamde Geneesmiddelen Dispensatie Sporter (GDS) aan te vragen . In noodgevallen zoals bij een ongeluk, waarin er direct met medicatie moet worden toegediend moet de dispensatie binnen 10 werkdagen worden aangevraagd. 

Bekijk de video met tips voor een schone sport

Bekijk de video over de dopingcontroleprocedure van de Dopingautoriteit

Voedingssupplementen

Het gebruik van voedingssupplementen kan in de topsport leiden tot een positieve dopingtest, omdat voedingssupplementen vervuild kunnen zijn met dopinggeduide stoffen. Veel sporters kiezen er voor hun voeding aan te vullen met supplementen.

Supplementenwijzer

De supplementenmarkt is de afgelopen jaren ontzettend gegroeid, zowel binnenlands als buitenlands. Het enorme aanbod, van fatburners tot testosteronboosters, van preworkouts tot vochtafdrijvers, maakt het lastig om zin, onzin en risico’s van supplementen te onderscheiden. Een verstandige keuze maken is moeilijk, zeker omdat supplementen in toenemende mate farmacologische en dopinggeduide stoffen bevatten. Dan is een betrouwbare en kritische gids bepaald geen overbodige luxe. De Supplementenwijzer App biedt de sporter de helpende hand.

 

Supplementenwijzer App (IOS)Supplementenwijzer App (Android)

NZVT

Daarnaast probeert de Dopingautoriteit samen met NOC*NSF en brancheorganisatie NPN een zo veilig mogelijk alternatief te bieden en hebben zij het Nederlands Zekerheidssysteem Voedingssupplementen Topsport, ofwel het NZVT, opgezet. Voedingssupplementen die volgens het NZVT op doping zijn getest en goedgekeurd worden op de NZVT-lijst vermeld.

Het advies voor topsporters die een voedingssupplement willen gebruiken is dan ook om een voedingssupplement te kiezen die voldoet aan de NZVT-eisen. Alleen de product-batch-combinaties die op de NZVT-lijst staan zijn goedgekeurd. Over andere product-batch-combinaties kan geen uitspraak gedaan worden of deze “veilig” zijn. Meer informatie over het NZVT is hier te vinden.

Bekijk de video over de risico's van onbewust dopinggebruik door voedingssupplementen.

Dopingautoriteit

De Dopingautoriteit is dé onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland, want sport is te mooi voor doping. Zij doet dat in opdracht van de overheid (ministerie van VWS) en de landelijke sport (NOC*NSF) en werkt daarbij met vele nationale en internationale organisaties samen. 

Hoe is de Dopingautoriteit ontstaan?

De Dopingautoriteit is 22 juni 2006 ontstaan uit de fusie van het Nederlands Centrum voor Dopingvraagstukken (NeCeDo) en Doping Controle Nederland (DoCoNed). De officiële naam luidt: Stichting Anti-Doping Autoriteit Nederland, kortweg de Dopingautoriteit. Door de fusie zijn de preventie- en controletaken samengevoegd, waardoor de efficiëntie en slagkracht van het anti-dopingbeleid in Nederland verbeterd zijn.

Vaak wordt doping geassocieerd met topsport, maar in sommige fitnesscentra kan een sporter in aanraking komen met het gebruik van dopinggeduide middelen. De Dopingautoriteit biedt daarom informatie voor zowel topsporters als fitnessers en allerlei andere recreatieve sporters aan op de diverse websites.

De kernactiviteiten van de Dopingautoriteit:

 • Het bestrijden van doping in de sport.
 • Het uitvoeren van het dopingcontroleproces:
 • Het beoordelen van verzoeken tot dispensatie, alsmede het verlenen van dispensatie.
 • Het nemen van besluiten over de samenstelling van de topsportgroep.
 • Het selecteren en aanwijzen van de personen bij wie lichaamsmonsters zullen worden afgenomen.
 • Het afnemen, verzamelen en analyseren van lichaamsmonsters.
 • Het beheren van de resultaten van het laboratoriumonderzoek.
 • Het deelnemen aan tuchtrechtelijke procedures.
 • Het verzamelen en onderzoeken van informatie over mogelijke overtredingen van een dopingreglement.
 • Het geven van voorlichting over doping.
 • Andere door Onze Minister opgedragen taken die verband houden met het bestrijden van toepassing van doping in de sport.

 

Dopingautoriteit

De Dopingautoriteit is dé onafhankelijke anti-dopingorganisatie in Nederland. De missie van de Dopingautoriteit is het realiseren van een dopingvrije sport in Nederland, want sport is te mooi voor doping. Zij doet dat in opdracht van de overheid (ministerie van VWS) en de landelijke sport (NOC*NSF) en werkt daarbij met vele nationale en internationale organisaties samen.

Meer informatie via www.dopingautoriteit.nl.

Zoek een sportzorgprofessional