• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Stappenteller stimuleert beweging

Een aantal jaar geleden werd de stappenteller geïntroduceerd, een apparaatje dat op heup wordt gedragen en dat op elk moment weergeeft hoeveel stappen de persoon in kwestie die dag al heeft gezet. Dit leidde toen tot grote twijfel over enig gunstig effect.

De populaire gadget leek, onder de noemer mensen te motiveren meer te bewegen, door verzekeringsmaatschappijen en levensmiddelenfabrikanten vooral te worden ingezet als marketingmiddel om klanten te winnen.

 

Wat blijkt uit onderzoek over de stappenteller? 

De vraag of de methode ook doeltreffend was, bleef echter onbeantwoord. Uit onderzoek aan de Stanford University School of Medicine (VS) blijkt dat het gebruik van de stappenteller wel degelijk gepaard gaat met een significante toename in lichaamsbeweging en een significante afname van de ‘body-mass index’ (BMI). Dena Bravata et al. Publiceerden in het Journal of the American Medical Association (2007;298:2296-304) de resultaten van een literatuuronderzoek dat gebaseerd is op 26 studies die betrekking hebben op 2767 deelnemers.

De gemiddelde leeftijd van de deelnemers was 49 jaar; 85% was vrouw. Gemiddeld bedroeg de interventietermijn 18 weken. Uit de gerandomiseerde studies blijkt dat gebruikers van stappentellers gemiddeld 2491 stappen méér zetten dan de controlegroep. Ook in de observationele studies ging het gebruik van de stappenteller gepaard met een toename van gemiddeld 2183 stappen per dag. Globaal gezien verhoogden gebruikers van stappentellers hun lichaamsactiviteit met 26.9%. ‘Een belangrijke voorspellende factor voor meer lichaamsbeweging blijkt het vastleggen van een streefdoel, bijvoorbeeld 10.000 stappen per dag. De gegevens van alle studies samen leren bovendien dat gebruikers van stappentellers ook hun BMI en hun bloeddruk zien afnemen’, aldus Bravata in The Washington Post (20 november 2007). Bravata ziet in de resultaten dan ook een stimulans om het apparaatje veel vaker in te zien in de strijd tegen overgewicht.

Zoek een sportzorgprofessional