• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Hoe veilig is jouw sportaccommodatie?

Ieder bestuur en/of de eigenaren van een sportaccommodatie zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van een sportaccommodatie. Deze verantwoordelijkheid delen zij met sporters, trainers, coaches en verzorgers. Samen moeten zij zorgen voor een veilige sportomgeving die bijdraagt aan het voorkomen van blessures.

Taken bij het bewaken van de veiligheid op de sportaccommodatie
Zowel het bestuur en/of de eigenaren als de sporters, trainers, coaches en verzorgers hebben de volgende taken:

  • de sportaccommodatie regelmatig controleren, zodat onveilige situaties aan het licht komen;
  • ervoor zorgen dat iedereen zuinig omgaat met de sportaccommodatie;
  • ervoor zorgen dat de accommodatie netjes is opgeruimd. En daarbij zaken melden die niet in orde zijn, en deze weer in orde laten maken.

Regelmatige controle van de accommodatie brengt onveilige situaties aan het licht.
Hoe veilig is jouw sportaccommodatie?

Check jouw sportaccommodatie door onderstaande stellingen met ‘Ja’ of ‘Nee’ te beantwoorden.

1. Er staan geen auto’s of fietsen voor de toegangspoort die een ambulance kan belemmeren.
2. Hekken kunnen gemakkelijk en altijd geopend worden om een ambulance toe te laten.
3. Het sportveld is egaal zonder kuilen, hobbels, plassen of andere obstakels.
4. Het sportveld is vrij van glasscherven en andere scherpe voorwerpen.
5. De speelvloer is vrij van zand en stof.
6. Er is een doek voorhanden waarmee je de vloer kunt droogwrijven.
7. Er is voldoende uitloopruimte rondom het sportveld.
8. Er zijn geen obstakels (zoals tassen, banken, enzovoorts) in de nabijheid van het sportveld.
9. Het sport- en spelmateriaal is in goede staat.
10. Het sport- en spelmateriaal is stevig bevestigd.
11. De grondpotten (gaten in de grond voor net- of doelpalen) zijn correct afgedicht
12. De verlichting is voldoende.
13. Er is een geschikte en complete EHBSO-kit aanwezig. Deze is niet op slot en/ of staat niet achter slot en grendel.
14. De inhoud van de EHBSO-kit wordt regelmatig gecontroleerd en aangevuld.
15. Er zijn ijsblokjes of cold-packs aanwezig in de sportaccommodatie.
16. Er staat beschreven waar deze ijsblokjes of cold-packs te vinden zijn.
17. Er is een brancard aanwezig die niet achter slot en grendel staat.
18. Er is altijd iemand aanwezig met een EHBO-diploma.
19. Er kan altijd (gratis) gebruik worden gemaakt van een telefoon.
20. De telefoonnummers van alarmcentrale, artsen, ziekenhuis en andere dienstverleners hangen bij de telefoon.
21. De tribune is veilig (geen kapotte banken, traptreden en/of stoelen).
22. Neerslag en/of vorst hebben geen invloed op de buitenaccommodatie. Daardoor uitglijden of struikelen is niet mogelijk.
23. Er zijn geen andere situaties die gevaar op kunnen leveren.

Heb je alle stellingen met ‘Ja’ beantwoord? Dan is de sportaccommodatie veilig en kunnen sporters daar veilig sporten. Heb je één of meerdere stellingen met ‘Nee’ beantwoord? Tref dan maatregelen om de veiligheid te herstellen of te verbeteren. Doe dit zo snel als mogelijk zodat er geen ongelukken en/of blessures gebeuren.

Zoek een sportzorgprofessional