• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

VOG in de sport

Een VOG is gratis voor elke vrijwilliger in de sport die werkt in een vrijwilligersorganisatie met minderjarige sporters of sporters met een (verstandelijke) handicap. Hieronder vindt u meer informatie over de VOG en hoe u deze aanvraagt.

Wat is een VOG?

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring van het ministerie van Veiligheid en Justitie waaruit blijkt dat het gedrag uit het verleden van een persoon geen bezwaar oplevert voor het gevraagde doel, bijvoorbeeld het verkrijgen van een nieuwe baan of het werken met sporters met een beperking. Een Verklaring Omtrent het Gedrag staat ook wel bekend als bewijs van goed gedrag.

Waarom een VOG?

Helaas komt het voor dat mensen in de sport misbruik maken van hun positie. Jaarlijks komen er meerdere gevallen van seksuele intimidatie binnen de sport aan het licht.
Het is daarom als vereniging goed om trainers en vrijwilligers een VOG verplicht aan te laten vragen. Dit vermindert de kans dat personen die eerder in de fout zijn gegaan met kinderen, een functie binnen de vereniging kunnen uitvoeren.

Wie kan een VOG aanvragen?

a) Vrijwilliger vervult een vrijwilligersfunctie bij de sportvereniging/ sportbond waarbij de onkostenvergoeding van de vrijwilliger voor de betreffende vrijwilligersfunctie niet meer dan € 1.500,- op jaarbasis bedraagt.

b) Vrijwilliger werkt in het uitoefenen van zijn/haar functie met minderjarigen (onder de 18 jaar). Voor het werken met sporters met een verstandelijke handicap geldt geen leeftijdsgrens, hier is altijd een VOG voor aan te vragen.

c) Bij de organisatie, waar de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, wordt het werk voor 70% uitgevoerd door vrijwilligers.

d) De sportorganisatie waarbij de vrijwilliger vrijwilligerswerk uitvoert, is een rechtspersoon, heeft een Kamer van Koophandelnummer en geen winstoogmerk.

 

Hoe vraag je een VOG aan?

Het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) wordt eenvoudiger. Vanaf 1 januari 2015 kunnen sportorganisaties, nadat zij zijn toegelaten tot de regeling, VOG’s gratis aanvragen. Sportclubs hoeven de VOG’s dan niet voor te schieten en dat vervolgens te declareren.

Vanaf 1 januari 2015 is het eenvoudiger om VOG’s aan te vragen. Erik Lenselink, manager Sportontwikkeling bij NOC*NSF: “Sportclubs die voor hun vrijwilligers gratis VOG’s willen aanvragen, kunnen zich vanaf het nieuwe jaar aanmelden op de website www.gratisVOG.nl. Door het beantwoorden van enkele vragen kan bepaald worden of ze voldoen aan de voorwaarden om mee te doen aan de regeling gratis VOG. Als de aanmelding wordt goedgekeurd door het ministerie van Veiligheid en Justitie, dan kunnen de vrijwilligers van die organisatie gratis digitaal VOG’s aanvragen. Daarmee vervalt dus het betalen en bij NOC*NSF declareren van de VOG en wordt het een stuk eenvoudiger.”

VOG’s die in 2014 zijn aangevraagd, kunnen tot 1 maart 2015 worden gedeclareerd bij NOC*NSF. Na 1 maart kunnen de VOG’s niet meer worden gedeclareerd. Het is nog steeds mogelijk om de VOG via de gemeente of (rechtstreeks) digitaal aan te vragen. Echter, de VOG is alleen gratis wanneer vooraf goedkeurig is verkregen dat de organisatie deel mag nemen aan de regeling gratis VOG (via aanmelding op www.gratisvog.nl).

Breder preventief beleid

Om in aanmerking te komen voor de regeling, moeten sportclubs een breder preventief beleid hebben. “Voorbeelden van die maatregelen zijn het hanteren van de gedragsregels voor begeleiders, een goed aannamebeleid, zoals het checken van referenties en zorgen dat een begeleider onder het tuchtrecht van de bond valt en het aanstellen van een vertrouwenscontactpersoon. Zo werken we met z’n allen aan een veilig sportklimaat" aldus Lenselink.

 

Is alleen een VOG voldoende?

Misbruik kan helaas nooit 100% worden voorkomen en het vragen van een VOG van vrijwilligers en betaalde krachten is slechts één van de maatregelen ter preventie van Seksuele Intimidatie (SI). Andere maatregelen die u kan nemen, zijn bijvoorbeeld het maken van een risicoanalyse, het aanstellen van een Vertrouwenscontactpersoon (VCP) of het opstellen van gedragsregels voor de begeleiders. Meer informatie over de preventie van SI binnen de sport, en maatregelen die een sportvereniging kan nemen om SI te voorkomen, zijn opgenomen in de toolkit SI. Deze toolkit is speciaal door NOC*NSF ontwikkeld om bestuurders van sportverenigingen te ondersteunen bij het creëren van en sociaal veilige sportomgeving. Voor meer informatie kijk op www.nocnsf.nl/vog.

Voor vragen of advies, kunt u mailen naar vog@nocnsf.nl

Zoek een sportzorgprofessional