• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Overwinteren

Voor elke intensieve sporter geldt dat, behalve intensief en omvangrijk trainen, variatie van het grootste belang is. Over het algemeen wordt geadviseerd minimaal 1 langere periode per jaar iets ‘anders’ te doen. De ideale periode bij uitstek voor dit ‘iets anders’ is uiteraard de periode van seizoenwisseling. Voor wegrenners, BMX-ers en mountainbikers is dat de winterperiode. Onderstaand artikel geeft een aantal suggesties om deze periode prettig en misschien zelfs nuttig door te komen met betrekking tot handhaven of verbeteren van conditie.

Vakantie en rust

Afhankelijk van daadwerkelijke conditie en wedstrijdomvang is het als vuistregel niet alleen
prettig , maar ook aan te raden om een (of zelfs twee) periodes per jaar van minimaal 1 tot 3 weken vakantie te nemen en alleen maar prettige, gemakkelijke en leuke dingen te doen. Periodes waarin dus zo min mogelijk planningen gevolgd en doelen behaald dienen te worden. Als er al een doel is te bepalen of een plan is te formuleren voor een dergelijk vakantie dan is dat: “Tijdelijk afstand nemen van de dagelijkse verplichtingen en eigen ambities.” De behoefte aan vakantie en rust is van renner tot renner behoorlijk verschillend. Sommigen vinden teveel vakantie of rust juist afschuwelijk saai of vervelend. Van belang is om te beseffen dat vakantie en rust natuurlijk meer kan zijn en ook is dan helemaal niets doen of alleen maar feestvieren.

Andere wielrendisciplines

Binnen het wielrennen zijn er meerdere disciplines. Door velen wordt tussen de verschillende disciplines gewisseld. Wegrenners en mountainbikers kunnen in de wintermaanden mooi veldrijden en vice versa. Een dergelijke combinatie van disciplines is enerzijds aan te raden, omdat dit vele voordelen heeft met betrekking tot verbetering van techniek en handhaven van conditie. Enig nadeel is echter dat de kans op overbelasting en overtraining toeneemt. Zeker indien je een zeer intensief wedstrijdprogramma op de weg hebt afgewerkt is de kans hierop wat groter. Indien er echter met dit risico terdege rekening wordt gehouden is er zelfs feitelijk geen nadeel! Sommige renners geraken vrijwel nooit overtraind, anderen zijn bijna chronisch overtraind. Er zijn dus grote individuele verschillen en het is van belang dat je voor jezelf goed weet, wanneer je minder goed herstelt, bijvoorbeeld door het bijhouden van een logboek.

Andere sporten

Ditzelfde geldt voor het beoefenen van andere sporten. Van schaatsers is bekend dat ze ook veel op de fiets zitten in de zomer. Fietsers zullen wat minder vaak op het ijs stappen in de winter. Op zich is daar helemaal niets op tegen. Een goede schaatstraining is in het algemeen uitstekend voor de algemene en specifieke kracht voor fietsers. Hardlopen staat bijna gelijk aan vloeken in de kerk voor vele wegrenners. Ook hardlopen is echter een prima alternatief in de wintermaanden. Feitelijk zijn er geen ‘slechte’ sporten voor de wintermaanden. Criterium is met name of het als plezierig wordt ervaren en niet teveel risico’s met zich meebrengt voor ongevallen. Spelsporten als squash, kanovaren of volleybal kunnen leuke alternatieven zijn!

Fitness en krachttraining

Een aparte vermelding is er voor krachttraining en fitness. Er zijn sterke aanwijzingen dat extreem goed duurgetrainde wielrenners na meerdere trainingsjaren een volgend seizoen duidelijk harder gaan fietsen indien ze in de wintermaanden algemene krachttraining hebben gedaan. Mogelijk dat deze wielrenners iets te eenzijdige – teveel duurgeoriënteerde trainingsjaren – achter de rug hebben. Feit is wel dat door deze ervaring ook wielrenners meer en meer open gaan staan voor algemene en ook specifieke krachttrainingsvormen. Van belang is dat dit zorgvuldig wordt gedaan. Goede algemene krachtoefeningen zoals bijvoorbeeld squatten en squat- en spronggerelateerde oefeningen moeten technisch goed worden uitgevoerd en met betrekking tot belasting precies worden gedoseerd.

Conclusie

De wintermaanden zijn voor veel wegrenners een periode waarin enerzijds vakantie en rust genomen dient te worden, anderzijds de voorbereidingen voor het nieuwe seizoen weer gaan beginnen. Er zijn veel mogelijke activiteiten te doen in deze periode. Hoe deze periode wordt ingevuld is verschillend van renner tot renner. Zorg er in ieder geval voor dat in deze periode voldoende ontspannende en leuke dingen gedaan worden. En probeer daarnaast eens wat sport- en bewegingsvormen uit, waarvoor in het seizoen weinig gelegenheid is! 

Hans Smid

Hans Smid, sportarts.

Sportarts Hans Smid (1960) werkte na zijn artsexamen onder meer als arts-assistent orthopedie in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Sint-Claraziekenhuis in Rotterdam. Ook werkte hij als arts-assistent cardiologie in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. In 2000 rondde hij zijn opleiding tot sportarts af. Hans is sinds 1996 begeleidend arts geweest van de nationale schaatsteams. Als sportarts van de KNSB (Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond) en de Spaarselect Ploeg was hij onder andere betrokken bij de Olympische Winterspelen 1998 en 2002.
 

Zoek een sportzorgprofessional