• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Astma en fietsen

Als we harder fietsen dan ons talent ons toestaat zullen we kortademig worden. Of we er nu blij mee zijn of niet, deze kortademigheid zullen we in het algemeen ervaren als ‘normaal’ en het kan een reden zijn om harder en beter te gaan trainen. Kortademigheid kan echter ook een uiting zijn van astma. Omdat astma je huidige presteren nadelig kan beïnvloeden en je toekomstige gezondheid kan schaden gaat dit artikel in op diverse aspecten van deze – bij wielrenners vaak voorkomende – medische aandoening.

Wat is astma?

Als we harder fietsen dan ons talent ons toestaat zullen we kortademig worden. Of we er nu blij mee zijn of niet, deze kortademigheid zullen we in het algemeen ervaren als ‘normaal’ en het kan een reden zijn om harder en beter te gaan trainen. Kortademigheid kan echter ook een uiting zijn van astma. Omdat astma je huidige presteren nadelig kan beïnvloeden en je toekomstige gezondheid kan schaden gaat dit artikel in op diverse aspecten van deze – bij wielrenners vaak voorkomende – medische aandoening.

Hoe herken je astma?

Ernstige vormen van astma geven heel duidelijke verschijnselen. Er kan sprake zijn van abnormale kortademigheid, een piepende ademhaling en regelmatig hoesten met of zonder opgave van slijm. Milde vormen van astma kun je – zeker als ze voor het eerst optreden – lastig onderscheiden van een normale kortademigheid. En daar zit dan ook het probleem. Veel wielrenners rijden soms enkele weken (of zelfs jaren) met een weliswaar milde vorm van astma, maar zonder dat ze zich hiervan bewust zijn. Houdt dus rekening met de mogelijkheid van astma als je regelmatig last hebt van je ademhaling of kucherig bent.

Inspannings- en sportersastma

Mensen met astma kunnen door inspanning een aanval uitlokken. Dit wordt inspanningsastma (Exercise Induced Astma, EIA) genoemd, die i.h.a. niet langer dan een minuut of 20 duurt. Geleidelijk aan wordt het duidelijk dat er bij sporters ook een milde vorm van vernauwing van de luchtwegen kan optreden, zonder dat er duidelijke ontstekingsverschijnselen of astma is aan te tonen. Dit wordt dan veroorzaakt door het uitdrogende en verkoelende effect van de grote luchtstroom langs het slijmvlies van je luchtwegen. Verontreiniging van de lucht met prikkelende stofjes kan hier ook een rol bij spelen. Deze vorm van luchtwegvernauwing komt vooral bij intensieve sporters voor.

Letterlijk genomen betreft het hier geen echte astma, omdat in eerste instantie ontstekingsverschijnselen ontbreken en longfunctietesten vaak normaal blijken te zijn. Toch kan deze vorm van vaak niet herkende sportersastma (Exercise Induced Bronchoconstriction, EIB) je presteren nadelig beïnvloeden en doorontwikkelen tot een (vaak tijdelijke) echte vorm van astma. Speciale en meer specifieke testen zijn dan moeilijk.

Hoe ga je om met astma?

Omdat astma veroorzaakt wordt door een schadelijk ontstekingsproces worden medicijnen voorgeschreven. De meeste zijn in de vorm van puffjes of inhalators. Bij meer ernstige vormen van astma is het raadzaam om je medicijnen ook te nemen ook als je op dat moment niet veel klachten hebt. Dit is om toekomstige schade aan luchtwegen en longen te voorkomen. Bij mildere vormen van astma zijn er periodes dat je het gebruik van medicijnen eventueel tijdelijk kunt sta- ken. Overleg hierover, het liefst met je behandelende arts. En stel vragen bij onduidelijkheden.

Wedstrijdrenners die last hebben van inspanningsastma hebben vaak baat bij een langere en rustig opgebouwde warming-up. Een eventuele aanval duurt – zoals eerder gemeld – niet langer dan 20 minuten en is dan voor het begin van de wedstrijd al voorbij. Vanzelfsprekend is het goed om zorg te dragen voor goede conditie door voldoende training en rust.


Zoek een sportzorgprofessional