• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Rugklachten en wielrennen

Samen met problemen aan de knie vormen rugblessures de meest voorkomende overbelastingsblessure bij het wielrennen. Onderstaand artikel gaat in op oorzaken, behandeling en preventie van rugklachten bij wielrenners.

Ernst van klachten

Rugpijn komt veelvuldig voor. De ernst van de rugpijn varieert daarbij sterk van mild tot ernstig. Zo zal bij milde pijnklachten de meeste aktiviteiten - ook fietsen- gewoon kunnen worden uitgevoerd zonder al te grote problemen. Bij meer ernstige pijnklachten is bijna elke (kleine) beweging heftig pijnlijk.

Medische oorzaken

Van belang is het om te beoordelen of er gevaar is voor schade aan rug of grote zenuwen die vanuit de rug naar het been lopen, zoals bijvoorbeeld het geval is bij een beklemming van een zenuw door een hernia. Hierbij is er sprake van een ernstige beschadiging van een tussenwervelschijf. Met name indien de pijn ook uitstraalt in 1 van beide benen tot onder de knie moet rekening gehouden worden met deze oorzaak van rugpijn en is het raadzaam om de rug medisch te laten beoordelen door een terzake deskundige arts. In deze gevallen is fietsen in principe verboden tenzij de behandelend arts of specialist hierover anders oordeelt. Een dergelijk gevaar is er echter in minder dan 5% van de gevallen.

Overbelasting

Indien er geen sprake van een hernia of dreigende zenuwbeklemming is er nagenoeg altijd sprake van overbelasting van de rug. Deze kan acuut ontstaan na een valpartij. Ook kan deze geleidelijk ontstaan door een wanverhouding tussen de langdurige belasting van de voorovergebogen fietshouding en de belastbaarheid van de rug.

  • Een relatief matige conditie van rompspieren.
  • Verminderde flexibiliteit van de wervelkolom.
  • Instabiliteit van de wervelkolom.
  • Slecht afgestelde fiets.

Behandeling

In eerste instantie moet er zekerheid zijn dat er geen verdere schade kan optreden aan rug of zenuwen. Hiervoor is beoordeling van een medische deskundige van belang. In de acute fase van rugpijn zal gedurende minimaal enkele dagen iets rustiger aan gedaan moeten worden.

Indien er sprake is van een overbelasting zal er altijd aandacht moeten zijn voor het verbeteren van de rompspierconditie. Trainen van de zogenaamde core-stability en stabiliserende oefentherapie al of niet onder deskundige begeleiding staan centraal in elke behandeling van rugklachten.

Klik hier voor rompstabiliteitsoefeningen

Indien de klachten niet binnen 2 weken duidelijk verbeteren (en er ook geen sprake is van een zenuwinklemming!) is het te overwegen om in overleg met behandelend arts een zogenaamde manueel therapeut te consulteren. Deze kan een verminderde flexibiliteit van de wervelkolom opsporen en verhelpen. Een dergelijke verminderde flexibiliteit is vaak ten gevolge van zogenaamde blokkades die juist weer ontstaan door een verhoogde instabiliteit van de wervelkolom. Door mobilisaties of manipulaties kunnen de blokkades worden opgeheven en door specifieke oefeningen kan de instabiliteit van de wervelkolom in belangrijke mate door goede conditie van de spieren gecompenseerd worden.

Preventie

De rugklachten kunnen in belangrijke mate voorkomen worden door de volgende maatregelen.


Hans Smid, arts

Arts Hans Smid (1960) werkte na zijn artsexamen onder meer als arts-assistent orthopedie in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal en het Sint-Claraziekenhuis in Rotterdam. Ook werkte hij als arts-assistent cardiologie in het Laurentius Ziekenhuis in Roermond. In 2000 rondde hij zijn opleiding tot sportarts af. Hans is sinds 1996 begeleidend arts geweest van de nationale schaatsteams. Als sportarts van de KNSB (Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond) en de Spaarselect Ploeg was hij onder andere betrokken bij de Olympische Winterspelen 1998 en 2002.

Het juist afstellen van de fiets

Klik hier voor meer informatie

Core-stability oefeningen

Inclusief een schema voor wielrenners.

Zoek een sportzorgprofessional