• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Vaatproblematiek bij wielrenners

Ruim twintig procent van de beroepswielrenners krijgt tijdens zijn/haar carriere klachten wegens een vaataandoening aan de bekkenslagader. Dr. Goof Schep, sportarts in het Maxima Medisch Centrum, is de Nederlandse specialist op dit gebied. Veel renners hebben een dergelijk probleem, maar ze weten het zelf niet. Als de oorzaak niet gevonden wordt, denken ze dat ze het talent niet hebben en overwegen ze te stoppen. En dat terwijl het probleem niet onoplosbaar is.

Door Dr. Goof Schep, sportarts Maxima Medisch Centrum

Oorzaak

De oorzaak van vaatproblemen bij wielrenners ligt in het feit dat ze hoofdzakelijk in een gebogen positie op de fiets zitten. Het probleem komt echter ook bij schaatsers en triatleten voor. Het knikken van de beenslagaders en een overmatige spierontwikkeling diep in de lies kan een vernauwing veroorzaken. En wanneer elke pedaalomwenteling tot een afknikking leid, zijn dat er zo’n 8 miljoen per jaar.

Dat veroorzaakt op den duur schade aan die slagader. Bovendien kan die knik bij een zware inspanning tot problemen in de bloedtoevoer leiden. Bij een beroepsrenner moet tijdens het fietsen ongeveer 12 tot 15 liter bloed per minuut door beide bekkenslagaders gepompt worden. Als dit niet lukt, leidt dit tot een zuurstoftekort in de beenspieren. Wat dus weer tot snellere verzuring leidt.

Klachten

De klachten die hierbij optreden zijn een gevoel van verzuring in een been bij zware inspanning of in diepe zit. Kenmerkend is ook dat het ene been sneller verzuurt dan het andere. De klachten verdwijnen bijna altijd na een paar minuten rust en kunnen bij hard fietsen vaak in een paar minuten worden opgewekt.

De analyse betreft een scala aan onderzoeken. Als een sporter met een verdenking van een vaatprobleem zich meldt bij Dr. Schep, dan volgt er eerst een telefonisch intakegesprek. Mochten de klachten op een mogelijk afknelling van de bekkenslagader wijzen, dan wordt er besloten tot verder onderzoek.

Analyse

  • Met behulp van echoscopie kunnen de vaten in zowel gestrekte als gebogen houding worden bekeken. Tevens kan de stroomsnelheid van het bloed en de diameter van de slagaders worden bepaald.
  • Na de echoscopie volgt er een fiets-maximaal-test met pedaalkrachtmeting.
  • Direct na deze test wordt er ook een bloeddrukmeting in de benen gedaan.

Met behulp van deze onderzoeken kan bepaald worden welke vorm de blessure heeft en wat de juiste behandelwijze is.

Behandeling

Als de vernauwing eenmaal goed beschreven en geanalyseerd is er vaak een goede behandeling mogelijk. Indien een operatie noodzakelijk blijkt, wordt er een MRA-I scan gemaakt waarbij de vaten in rechte en gebogen houding 3 dimensionaal ik kaart kunnen worden gebracht. Zorgvuldig wordt met de vaatchirurg afgewogen of een vernauwing te opereren is of niet en wat voor operatie het best past bij een bepaalde vaatvernauwing.

Er zijn drie varianten van deze aandoening. Bij de lichtste variant is het bloedvat intact, maar is deze op een verkeerde plek gefixeerd, waardoor er afknikking plaatsvindt bij heupbuiging. De oplossing hier bestaat uit het losmaken van de slagader van het bot. De tweede variant is een verlengde bekkenslagader. De ingreep hier bestaat uit het inkorten ervan. De ernstigste variant is een vernauwing van de bekkenslagader. Hierbij kan er een vernauwing van wel 50% of meer optreden. In dat geval zal alleen een complete vaatreconstructie effectief kunnen zijn. Er wordt een deel van een ader gebruikt om het probleemgebied te ‘repareren’.


Dr. Goof Schep, sportarts Maxima Medisch Centrum

De onderzoeken die Dr. Schep heeft ontwikkeld zijn uniek in Nederland en in Europa. Hij werd eind 2001 beloond met de meest begeerde prijs in de sportgeneeskunde: de EXTRAN Sportgeneeskunde Prijs. De analyse van een wielrenner of triatleet met een verdenking op een vaatvernauwing is uitgebreid door Dr. Schep ontwikkeld.

Zoek een sportzorgprofessional