• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Schouder uit de kom

Schouder uit de kom: in het kort

 

  • Een schouder uit de kom gebeurt meestal door een val of harde botsing.
  • Sporten met veel lichaamscontact geven een groter risico hierop.
  • De schouder mag snel weer getraind worden, echter volledige terugkeer naar contactsport duurt weken tot maanden.

Wat is een schouder uit de kom?

Bij een schouder uit de kom is de bolvormige bovenarm door grote krachten van een beweging, botsing of val uit de kom van de schouder geraakt. In dit artikel wordt alleen de schouder die acuut naar voren uit de kom gegaan is besproken. Dit is de meest voorkomende variant, vooral bij sporters.

Bij welke sporten komt het voor?

Een schouder uit de kom komt vooral voor bij sporten met veel lichaamscontact, zoals American football, rugby, ijshockey

Verschijnselen bij een schouder uit de kom

Symptomen van een schouder uit de kom zijn veel pijn en vaak een grote zwelling aan de voorzijde van de schouder na een val of botsing.

Hoe kan de blessure vastgesteld worden?

Als je denkt dat de schouder uit de kom is, moet er altijd een (sport)arts geraadpleegd worden. De (sport)arts zal met het verhaal en lichamelijk onderzoek al weten wat het probleem is, maar zal vaak nog een röntgenfoto maken ter bevestiging en uitsluiting van bijkomende problemen. Het behandelen en terugplaatsen van de schouder gebeurt altijd onder begeleiding van een (sport)arts.

Hoe ontstaat een schouder uit de kom?

Door grote krachten op de schouder, bijvoorbeeld door een val of botsing, kunnen de spieren en kapsel de kop van de bovenarm niet meer in de kom houden.

Risicofactoren, wat draagt bij dat je de blessure oploopt?

Sporten met veel vallen of botsingen hebben een groter risico op een schouder uit de kom. Als een schouder uit de kom in het verleden al een keer gebeurd is, is het risico dat het nog een keer gebeurt groter door de schade die eerder opgelopen is. Mensen waarbij sprake is van hypermobiliteit, hebben ook een groter risico op een schouder uit de kom. Bij sommige mensen gaat dit zo makkelijk, dat het zonder pijn zelf gedaan kan worden. Bij het sporten kan het vervelend zijn vanwege instabiliteitsklachten die het kan geven.

Wel of niet doorgaan met sporten bij een schouder uit de kom?

Als de schouder weer in de kom zit mag de schouder eerst alleen rustig binnen de pijngrenzen bewogen worden. Sporten met risico op botsen en vallen moet de eerste drie maanden vermeden worden, in overleg met de (sport)arts kan hiervan afgeweken worden. Andere sportactiviteiten, zoals bijvoorbeeld hardlopen, kunnen opgepakt worden zodra de schouder zonder ondersteuning en pijnvrij rustig kan meebewegen. Dit kan enkele weken duren. Tot die tijd kan als alternatief in een gecontroleerde omgeving oefeningen gedaan worden of bijvoorbeeld op een hometrainer getraind worden.

Wat kan ik zelf doen bij een schouder uit de kom?

Trainingsaanpassingen

Het risico op (opnieuw) vallen en botsen moet vermeden worden. De eerste weken nadat de schouder uit de kom is geweest mag de schouder alleen rustig, opbouwend, getraind worden. Volledige terugkeer naar wedstrijden in een contactsport kan weken tot maanden duren.

Zelfbehandeling

Nadat de schouder weer in de kom zit is het belangrijk om de schouder, binnen de pijngrenzen, in beweging te houden.

Oefeningen

Met de (sport)fysiotherapeut kan een opbouwschema gemaakt worden om de schouder te oefenen en weer sterk te maken. Hierbij zal in de eerste weken de meeste aandacht liggen op de bewegelijkheid van de schouder. Als dit goed gaat komen hier ook oefeningen voor krachtopbouw bij.

Behandelbeleid bij een schouder uit de kom

Als je denkt dat de schouder uit de kom is, moet er altijd een (sport)arts geraadpleegd worden. Direct bij het vaststellen van het probleem, zal de (sport)arts de schouder weer in de kom proberen te trekken, eventueel met verdoving of narcose. De schouder zal wegens pijnklachten enkele dagen rust nodig hebben in een mitella. Soms wordt geadviseerd de mitella tot drie weken te dragen. Met rustig opbouwen van schouderoefeningen kan de schouder weer getraind worden. Als er geen grote bijkomende schade is geweest, kan de schouder weer herstellen zonder resterende klachten. Als het trainen van de schouder niet lukt of problemen geeft, is er een herbeoordeling van de schouder door een (sport)arts nodig.

Criteria hervatting

Voor het spelen van wedstrijden bij contactsporten dient de bewegelijkheid en kracht van de schouder geheel herstelt te zijn. Het trainen in gecontroleerde omgeving bij (sport)fysiotherapeut of in de sportschool kan binnen de pijngrenzen van de klachten. Hierbij dient het naar buiten draaien van de arm de eerste weken vermeden te worden.

Voorkomen van een schouder uit de kom

Het vermijden van contact is de beste manier om dit probleem te voorkomen, echter zal alleen te overwegen zijn bij iemand die vele malen de schouder uit de kom heeft gehad. Het goed trainen en sterk maken van de schouder kan het risico verkleinen.

Willemijn Diemer, basisarts & Sandra Chung, sportarts
Zoek een sportzorgprofessional