• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Stressfractuur bovenste extremiteit (vermoeidheidsbreuk hand/arm/schouder/sleutelbeen,1e rib)

Stressfractuur bovenste extremiteit in het kort

  • Een stressfractuur ontstaat door overbelasting.
  • Behandeling bestaat uit het aanpassen van de belasting.
  • Genezing is afhankelijk van locatie en ernst, minimaal een paar weken.

Wat is een stressfractuur bovenste extremiteit?

Een stressfractuur, ook wel vermoeidheidsbreuk genoemd, komt door overbelasting van het bot.

Hoe vaak komt een stressfractuur bovenste extremiteit voor?

Dit is sterk wisselend per locatie en sport.

Bij welke sporten komt een stressfractuur bovenste extremiteit voor?

Stressfracturen aan de handen en armen worden met name gezien bij turners, tennissers, gewichtheffers en honkballers.

Verschijnselen van een stressfractuur bovenste extremiteit

Pijnklachten bij het belasten, zoals het slaan met racket of knuppel of het steunen op de armen. Klachten trekken weer weg in rust. Naarmate de klachten langer bestaan of de stressfractuur ernstiger van aard is, kunnen er ook klachten in rust ontstaan.

Hoe kan de blessure vastgesteld worden?

De arts zal met het verhaal en het lichamelijk onderzoek een idee hebben van het probleem. Vaak wordt aanvullend een röntgenfoto verricht, echter is dit voor de diagnose niet altijd noodzakelijk. Soms is verder onderzoek nodig.

Hoe ontstaat een stressfractuur bovenste extremiteit?

Een stressfractuur ontstaat door herhaalde overbelasting van het bot. Tijdens elke belasting vindt er druk en buiging van het bot plaats. Deze microschade zal normaal gesproken herstellen. Als echter de belasting te zwaar of te snel achter elkaar plaats vindt, is er onvoldoende tijd voor het herstel van het bot. Dit kan dan leiden tot microschade op microschade en uiteindelijk een stressfractuur.

Risicofactoren, wat draagt bij dat je de blessure oploopt?

Risicofactoren zijn grofweg in twee groepen te verdelen; factoren die van binnen het lichaam komen (intrinsieke factoren) en factoren van buiten het lichaam (extrinsieke factoren).

Intrinsieke risicofactoren zijn hormoonhuishouding, botkwaliteit, conditionele fitheid, spierkracht, lichaamsbouw en eventuele anatomische afwijkingen. Extrinsieke factoren zijn trainingsduur, -frequentie of intensiteit, trainingsmateriaal en –ondergrond.

Wel of niet doorgaan met sporten?

Het sporten dient tijdelijk aangepast of gestopt te worden en alle bewegingen die de pijn uitlokken moeten vermeden worden.

Wat kan ik zelf doen bij een stressfractuur bovenste extremiteit?

Trainingsaanpassingen

Het sporten dient tijdelijk aangepast of gestopt te worden en alle bewegingen die de pijn uitlokken moeten vermeden worden. Het verdere beleid dient in overleg te gaan met de huisarts/sportarts/(orthopedisch)chirurg. Sommige stressfracturen moeten geopereerd worden.

Zelfbehandeling

Advies onder ‘trainingsaanpassingen’ volgen. Daarnaast direct stoppen met roken als hier sprake van is, aangezien roken een negatieve invloed heeft op de botgenezing. Een goed gevarieerd dieet met voldoende calcium en vitamine D zal de gezondheid van het bot ondersteunen.

Oefeningen

In de acute fase is er geen ruimte voor oefenen van het geblesseerde lichaamsdeel. Pas als de breuk genezen is kan rustig opbouwend met oefeningen gestart worden. De gezonde delen van het lichaam mogen wel geoefend worden, denk bijvoorbeeld aan het fietsen op een hometrainer bij een stressfractuur van de pols. 

Ter preventie kunnen ook oefeningen gedaan worden om kracht of stabiliteit te verbeteren. Dit kunnen bijvoorbeeld krachtoefeningen voor de arm zijn om een stressfractuur van de arm te voorkomen.

Behandelbeleid bij een stressfractuur bovenste extremiteit

Sporten moet tijdelijk gestopt / aangepast worden en alle bewegingen die de pijn uitlokken moeten vermeden worden. Hierna kan gestart worden met rustig opbouwende oefeningen. Het versterken van arm- en rompspieren kan de belastbaarheid voor de toekomst vergroten. In het geval van een stressfractuur van de pols kan gekozen worden tijdelijk een brace te gebruiken of gips aan te brengen. Dit is afhankelijk van de ernst van de breuk. Een operatie is zelden nodig.

De herstelduur van een stressfractuur is sterk afhankelijk van ernst en locatie, maar duurt over het algemeen minimaal een paar weken.

Criteria hervatting

Het sporten mag geen pijnklachten geven. Er kan wel gekozen worden voor een andere sport waarbij de stressfractuur niet belast wordt en geen pijnklachten geeft. Dit kan bijvoorbeeld oefenen op een hometrainer zijn bij een stressfractuur van de pols. 

Voorkomen (preventie) van een stressfractuur bovenste extremiteit

Ter preventie van een stressfractuur, dienen de risicofactoren verkleind te worden. Een conditioneel fit en sterk lichaam kan meer kracht dragen en zal minder snel stressfracturen oplopen. Het werken aan een conditioneel fit en sterk lichaam kan door middel van conditie- en krachttraining, maar goede voeding hoort hier ook bij.

Daarnaast moet plotselinge hoge piekbelasting voorkomen worden. Trainingen moeten rustig opgebouwd worden in duur, frequentie en intensiteit om een plotselinge hoge belasting te voorkomen. Met de juiste techniek wordt verkeerde en te hoge belasting op zwakke plekken voorkomen. Ook moet materiaal bij de sporter passen, denk hierbij aan een juist tennisracket.

Zoek een sportzorgprofessional