• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Aanmelden praktijk sportfysiotherapeut

Vul onderstaand formulier zo volledig mogelijk in om een praktijk met één of meerdere sportfysiotherapeuten aan te melden. 
Wilt u meerdere praktijken aanmelden? Vul dan het formulier meerdere malen in. 

De kosten voor opname van de praktijk op Sportzorg.nl zijn € 500,- per jaar. In overleg met het bestuur van de NVFS en VSG is besloten dat voor leden van de NVFS de jaarlijkse bijdrage € 250,- zal bedragen. Elke sportfysiotherapeut of praktijk extra bedraagt € 75,-. De vermelding geldt t/m 31 december 2018.
 
Wilt u de aansluiting beëindigen dan dient u dit te doen voor 1 december 2018 door een e-mail te sturen aan info@sportzorg.nl.

Gegevens t.b.v. automatische incasso

Betreft: Kosten aan de Vereniging voor Sportgeneeskunde (VSG) voor opname op Sportzorg.nl
Via dit formulier machtigt ondergetekende de VSG om jaarlijks het benodigde bedrag voor opname op Sportzorg.nl
Doorlopende SEPA-machtiging
Vereniging voor Sportgeneeskunde (Prof. Bronkhorstlaan 10, 3723 MB, Bilthoven)
Incassant ID: NL41ZZZ404086100000
Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan de Vereniging voor Sportgeneeskunde om jaarlijks het bovenstaand genoemde bedrag van uw bankrekening af te schrijven met het kenmerk “Opname (praktijknaam) op Sportzorg.nl (datum)
Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden.
Zoek een sportzorgprofessional