• Snel herstel met onze oefeningen
 • Trainingsprogramma’s op maat
 • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

De sportpsychologie

De titel 'sportpsycholoog' is geen beschermde titel. Dit houdt in dat iedereen zich sportpsycholoog mag noemen, ongeacht zijn of haar achtergrond. Hetzelfde geldt ook voor 'psycholoog', 'mental coach' of 'mentale trainer'. Het is daarom goed om te weten wanneer je met een geregistreerde sportpsycholoog te maken hebt of daarnaar op zoekt bent. Vanuit de Vereniging voor SportPsychologie in Nederland (VSPN) is daarom een registratiesysteem ingevoerd. Sportpsychologen met de juiste, wetenschappelijke opleiding en de nodige ervaring mogen de titel 'SPORTPSYCHOLOOG VSPN®' voeren. Dit is wel een beschermde titel. De teksten op deze pagina zijn geschreven door de VSPN. 

Wat kan de sportpsycholoog voor jou betekenen

Sportpsychologie biedt een professioneel perspectief om als sporter of sportteam optimaal te presteren. De sportpsycholoog richt zich op vragen als:

 • Welke psychologische factoren bepalen een topprestatie?
 • Wat zijn de sterke en zwakke punten van een sporter?
 • Welke mentale technieken kunnen gebruikt worden om de sporter te helpen beter te presteren onder druk?
 • Hoe ga je als sporter om met spanning?
 • Wat is nodig om een sporter uit een dip te halen en opnieuw te motiveren tot presteren?
 • Hoe kan een coach een goede teamsfeer bereiken?
 • Waarom zijn sommige spelers agressiever dan anderen?
 • Is wedstrijdsport op jonge leeftijd goed voor kinderen?
 • Hoe kun je als ouder(s) je kind het beste begeleiden in sport?

Wat zijn nu eigenlijk de voordelen van het werken met een geregistreerde SPORTPSYCHOLOOG VSPN®?

 1. Je hebt de garantie dat een SPORTPSYCHOLOOG VSPN® een wetenschappelijke opleiding heeft afgerond in de psychologie of bewegingswetenschappen en zich tijdens die studie heeft gespecialiseerd in de sportpsychologie.
 2. Na hun studie hebben geregistreerde sportpsychologen een vervolgopleiding gedaan en de nodige ervaring onder supervisie opgedaan.
 3. De wetenschappelijke achtergrond van geregistreerde sportpsychologen zorgt ervoor dat ze hun werkwijze baseren op methoden waarvan het effect wetenschappelijk is aangetoond.
 4. Om de registratie te behouden, is een SPORTPSYCHOLOOG VSPN® verplicht om zich te blijven ontwikkelen in kennis en vaardigheden. Dit door bijscholing te volgen en door structureel inhoudelijk overleg met collega's.
 5. Geregistreerde sportpsychologen zijn in staat om specifieke (psychologische) problematiek te constateren en kunnen doorverwijzen naar specialisten als dat nodig is.
 6. Geregistreerde sportpsychologen hebben zich te houden aan de gedragscode van de VSPN, die aangeeft hoe een sportpsycholoog dient te handelen in de samenwerking met cliënten. Zo is duidelijk wat een cliënt van een sportpsycholoog mag verwachten en waar een sportpsycholoog zich aan dient te houden. De SPORTPSYCHOLOOG VSPN® heeft bijvoorbeeld een beroepsgeheim en stelt altijd het belang van de sporter centraal.
 7. Mocht er toch iets niet goed gaan dan kan een sportpsycholoog hierop aangesproken worden door de VSPN. Eventueel kan door een cliënt een klacht worden ingediend bij de klachtencommissie, zodat deze onafhankelijke commissie een oordeel kan uitspreken over de situatie.
 8. NOC*NSF en Regionale Topsport Organisaties adviseren sporters en bonden sterk om alleen samen te werken met geregistreerde sportpsychologen. Vaak wordt dit zelfs verplicht gesteld om in aanmerking te komen voor mogelijke vergoedingen of accreditatiepunten voor talentontwikkelingsprogramma's.
 9. Behalve voor praktiserende sportpsychologen zijn er ook VSPN accreditaties voor docent sportpsychologen en onderzoekers. Een geregistreerd sportpsycholoog kan over meerdere accreditaties beschikken, maar houdt zich alleen bezig met de werkzaamheden waarvoor hij of zij geaccrediteerd is.

In veel andere beroepsgroepen worden bovenstaande punten als vanzelfsprekend gezien. Als je bijvoorbeeld een arts bezoekt, dan ga je uit van een goede opleiding, werkwijzen die wetenschappelijk aantoonbaar effect hebben en een procedure waarop men zich kan beroepen bij klachten. Velen staan er niet bij stil dat dit in de sportpsychologie alleen gegarandeerd wordt als je met een geregistreerde sportpsycholoog werkt. Met dank aan Mark Schuls, SPORTPSYCHOLOOG VSPN®

Zoek een sportpsycholoog

 

Zoek een sportzorgprofessional