• Snel herstel met onze oefeningen
 • Trainingsprogramma’s op maat
 • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Sportmedisch advies ‘Veiligheid & Vakmanschap’ (VEVA)

Fit aan de start

VEVA is een van de meest fysiek zware MBO-opleidingen die je kunt doen. Afhankelijk van je vakrichting ga je zo’n 6-8 uur per week sporten. Daarnaast doe je een intensieve stage bij Defensie. Niet iedereen is daarom geschikt voor de opleiding VEVA. Om te controleren of je gezond genoeg bent en of je een beroepsperspectief hebt bij Defensie moet je een geschikt Sport Medisch Advies (SMA) hebben. Ontdek hieronder meer over het sportmedisch advies.

Het Sportmedisch onderzoek

Voor toelating tot de opleiding wordt een sportkeuring vereist, waarbij wordt nagegaan of zonder problemen kan worden voldaan aan de sportieve inspanningen tijdens de opleiding.

Je moet zelf een afspraak maken voor een sportmedisch onderzoek.

Adressen door heel Nederland kan je hier vinden. 

 • Vul het aanmeldformulier in en kies je locatie
 • De sportmedische instelling neemt binnen 3 werkdagen contact met je op voor het plannen van je sportmedisch onderzoek

Afspraak maken Sportmedisch Advies VEVA

Problemen met aanmelden? 

Neem contact op Sportgeneeskunde Nederland door een email te sturen naar info@sportzorg.nl of te bellen naar 030 2252290

Wanneer mag ik beginnen aan de VeVa-opleiding?

De resultaten van jouw test komen in een rapport te staan. Is de uitslag geschikt, dan mag je beginnen aan de VEVA-opleiding. Alleen het medische verklaring dat je ontvangt bij de rapportage moet je zelf uploaden in WenS (een werving en selectie systeem van de overheid).

Let op: Het Sportmedisch onderzoek is een onderzoek dat nodig is om na te gaan of je de VEVA-opleiding kunt volgen, dit wil dus niet zeggen dat je aan het eind van je opleiding automatisch goedgekeurd wordt voor Defensie. Wanneer je solliciteert bij Defensie onderga je nog een aanstellingskeuring die een (verplicht) onderdeel is van het complete selectietraject bij Defensie (bestaande uit een psychologisch onderzoek, een geneeskundig onderzoek en een veiligheidsonderzoek).

Wat kun je verwachten tijdens een Sportmedisch onderzoek?

 • De vooraf door jou ingevulde vragenlijst wordt besproken.
 • Je krijgt een lichamelijk onderzoek.
 • Je lengte, gewicht en vetpercentage worden gemeten
 • Je ondergaat een onderzoek van het houdings- en bewegingsapparaat (spieren, pezen en gewrichten)
 • Er wordt en rust een hartfilmpje (ECG) gemaakt.

De sportarts die de test afneemt, zal letten op klachten over aandoeningen aan benen, voeten, knieën en heupen. Je hart- en longen worden gecheckt en er wordt gekeken of je allergieën, astma, of andere blijvende klachten hebt.

Het sportmedisch advies kent de van de volgende uitslag (op basis van protocol en de ongeschiktheidsgronden van Defensie):

 1. Geschikt, geen sportmedische bezwaren tegen het starten van de opleiding;
 2. Ongeschikt, sportmedische bezwaren tegen het starten van de opleiding;
 3. Geschikt voor deelname aan de ROC opleiding, maar twijfel aan/mogelijk verminderd beroepsperspectief voor een functie als militair; advies vooronderzoek

 De sportarts bespreekt het resultaat van het sportmedisch advies met jou. Als je geschikt bent bevonden, informeer je zelf (middels het uploaden van de medische verklaring met de uitslag) zowel het ROC als staf VEVA. Als je ongeschikt bent bevonden, of als de sportarts een vooronderzoek geïndiceerd acht, vraagt de sportarts aan jou toestemming om de medische verklaring met de uitslag door te sturen naar sectie VEVA van Defensie. Bij toestemming mailt de sportarts de medische verklaring met het resultaat (ongeschikt of indicatie vooronderzoek) naar sectie VEVA; Je bent zelf verantwoordelijk om het ROC over de uitslag te informeren door de medische verklaring te uploaden in WenS.

Wat kost een Sportmedisch onderzoek?

De kosten van een Sportmedisch onderzoek kunnen per instelling verschillen, maar worden in de meeste gevallen vergoed door je zorgverzekeraar mits je aanvullend verzekerd bent. Net als voorgaande jaren is er een verplicht eigen risico. Het eigen risico geldt echter niet voor kosten die vergoed worden uit de aanvullende verzekering. De vergoeding voor een sportmedisch onderzoek valt onder de aanvullende verzekering. Een Sportmedisch onderzoek heeft dus geen invloed op je eigen risico!

Wat zijn de eisen van Defensie na mijn opleiding?

Het Sportmedisch onderzoek is een onderzoek dat nodig is om na te gaan of je de VEVA-opleiding kunt volgen. Dit wil dus niet zeggen dat je aan het eind van je opleiding automatisch goedgekeurd wordt voor Defensie.

Wanneer je solliciteert bij Defensie onderga je nog een aanstellingskeuring die een (verplicht) onderdeel is van het complete selectietraject bij Defensie (bestaande uit een psychologisch onderzoek, een geneeskundig onderzoek en een veiligheidsonderzoek).

Defensie beschikt over een eigen medische afdeling. Zij kunnen je ook vertellen of zaken die tijdens de Sportmedisch onderzoek naar voren zijn komen in de toekomst problemen voor een aanstelling bij Defensie kunnen opleveren.

Het kan zijn dat je na het doen van het sportmedisch onderzoek wordt doorverwezen voor een vooronderzoek bij Defensie. Bijvoorbeeld als er een gestoord kleurenzien is, je afhankelijk bent van medicijnen, astma hebt of in verband met lichamelijke problemen regelmatig begeleid wordt door een arts.

Na de VEVA-opleiding moet je namelijk echt het uitzicht hebben op een baan bij Defensie. En als een functie bij Defensie bij voorbaat al uitgesloten is, kan je bij het ROC niet starten met de VEVA-opleiding.

Bij het vooronderzoek zullen de keuringsartsen van Defensie een aanvullend onderzoek doen en een adviesrapport uitbrengen aan jou. De begeleidende brief die daarbij zit moet je zelf versturen aan de sectie VEVA oor verdere afronding van het medische vooronderzoek. Het doorgeven van de uitslag ligt bij de kandidaat zelf en niet bij de keuringsartsen van Defensie of de sportarts van de sportmedische instellling.

Het vooronderzoek kan telefonisch plaatsvinden, maar meestal kom je daarvoor naar het Dienstencentrum Personeelslogistiek van Defensie, sectie Medische Keuringen, Kattenburgerstraat 7, 1018 JA Amsterdam.

Mailadres: Admin.Keuringenselectie@mindef.nl
Telefoonnummer: 0889-561145

Zoek een sportzorgprofessional