Hoofdpijn na het sporten

Veel sporters krijgen te maken met hoofdpijn na het sporten. Vaak is er een goede verklaring voor te vinden. Te weinig gedronken, te weinig gegeten of te diep gegaan. Soms betreft het een verkeerde afstelling van de fiets waardoor er overbelasting van de nekspieren ontstaat. Sommige sporters hebben alles al geprobeerd, drinken zoveel als ze kunnen, de fi ets is door een expert afgesteld, de nek is behandeld door een manueel therapeut. Maar nog blijven zij hoofdpijn krijgen na het sporten. Bij deze sporters is er vaak sprake van Primaire Inspanningshoofdpijn.

Deze vorm van hoofdpijn is onschuldig, maar kan wel flink het plezier van de sporter bederven. Het mechanisme achter deze hoofdpijn is niet bekend. Een van de vele theorieën is dat de drukverhogingen die in de buikholte en de borstkasholte ontstaan door de snellere en diepere ademhaling tijdens inspanning, uiteindelijk via het hart ook een hogere druk in de aders in de hersenen veroorzaken. Het beschermende mechanisme van de hersenen, wat deze drukverhogingen in deze aders moet opvangen, werkt bij mensen met inspanningshoofdpijn mogelijk minder goed.

Symptomen

De hoofdpijn ontstaat tijdens of enkele uren na het sporten en verdwijnt meestal binnen 24 uur. De hoofdpijn beperkt zich niet tot één zijde van het hoofd en is bonzend van aard. Er zijn geen andere verschijnselen zoals lichtfl itsen, braken, etc. Het vermijden van inspanning kan de hoofdpijn voorkomen. Bekende uitlokkende factoren zijn sporten tijdens warm weer en sporten op hoogte. Deze vorm van hoofdpijn kan ook samengaan met hoofdpijn na hoesten en seks. Voor mijn onderzoek tijdens Limburgs Mooiste (2009) vulden bijna vierduizend deelnemers de enquête over hoofdpijn in. Hieruit bleek dat 45 procent wel last heeft (gehad) van hoofdpijn na inspanning en 44 procent van hen zelfs minimaal eens per maand. Uit het onderzoek bleek ook dat veel mensen door de hoofdpijn stoppen met sporten. Het probleem is dus groter dan men altijd dacht.

Behandeling

Moeten sporters met Primaire Inspanningshoofdpijn dan maar stoppen? Sommige sporters merken dat ze minder last hebben bij bijvoorbeeld wielrennen dan bij een sport met veel schokbelasting, zoals hardlopen. Dus veranderen van sport kan een oplossing zijn. Anderen merken dat er geen klachten ontstaan als ze onder een bepaalde hartslag blijven. Een inspanningstest om de trainingszones te bepalen kan dan helpen. De sporter die absoluut door wil gaan met zijn of haar eigen sport kan medicatie proberen. Er is een medicijn dat, wanneer deze voor het sporten wordt ingenomen, de hoofdpijn vaak kan voorkomen. Jammer genoeg is deze vorm van hoofdpijn en de behandeling ervan bij veel artsen niet bekend. Hierdoor stoppen veel mensen met hun sport terwijl dit misschien niet nodig is.

Secundaire Inspanningshoofdpijn

In zeldzame gevallen kan hoofdpijn tijdens en na inspanning een uiting zijn van een ernstig probleem in het hoofd (zoals een tumor of een vaatafwijking) of zelfs een hartaandoening. Daarom is het noodzakelijk dat iedereen die regelmatig hoofdpijn tijdens of na het sporten heeft, een arts bezoekt om ernstige oorzaken uit te sluiten. Vooral sporters bij wie de hoofdpijn zich voor het eerst voordoet op latere leeftijd (boven de veertig jaar), niet binnen 24 uur verdwijnt en die andere klachten hebben van het zenuwstelsel, moeten zich laten nakijken.

Karin van der Ende-Kastelijn

Karin van der Ende-Kastelijn, sportarts.

Sportarts Karin van der Ende-Kastelijn is in 2013 begonnen met een promotie onderzoek aan de Hogeschool Utrecht en het Wilhemina Kinderziekenhuis naar de effecten van sport op de gezondheid van kinderen en jongeren met een chronische aandoening of lichamelijke beperking.

Sinds enige jaren houdt zij zich daarnaast bezig met inspanningshoofdpijn. Hier is zij nog steeds onderzoek naar aan het doen. Hoe wordt het veroorzaakt en hoe kan je het voorkomen? Van verre (onder andere uit België) komen sporters die bijna allemaal het plezier in het sporten weer terugvonden.


Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van de sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: