Feit of fabel:  Je maximale hartslag is 220-je leeftijd.

Feit of fabel: Je maximale hartslag is 220-je leeftijd.

16 november 2017

De veel gebruikte formule “220 min leeftijd” is een grove maat en is geen betrouwbare waarde om je trainingszones te bepalen. Wil je exact je trainingszones laten bepalen. Doe dan een sportmedisch onderzoek bij een sportarts, inclusief ademgasanalyse.

De ademgasanalyse is een zeer nauwkeurige test die veel informatie geeft over fitheid en conditie. Tijdens de test krijg je een masker op. VO2max staat voor de maximale hoeveelheid zuurstof die een sporter kan opnemen tijdens een maximale inspanning. Bij een VO2max test wordt er met speciale apparatuur via de uitgeademde lucht gekeken wat er met het lichaam van een sporter gebeurt tijdens maximale inspanning. Met de test kunnen de volgende waarden worden bepaald:

  • Maximale zuurstofopname (absoluut – zegt iets over aanleg voor duursport en getraindheid).
  • De verzuringsdrempel of omslagpunt. Omslagpunt of anaerobe drempel is de verzuringsdrempel, waarbij het (maximale) tempo, uitgedrukt in het aantal hartslagen per minuut (hartslag bij omslagpunt) door de testpersoon gedurende een lange tijd (tot ongeveer een uur) kan worden volhouden. De hartslag bij het omslagpunt stijgt door een verbeterde conditie. Het vermogen waarop dit gebeurt is een voorspeller van duurprestaties en de hartslag kan gebruikt worden voor het optimaliseren van de trainingszones.
  • De eventuele oorzaak van kortademigheid tijdens de inspanning (indien van toepassing).
  • Aan de hand van de gegevens zal de sportarts met u het trainingsprogramma bespreken en zo nodig aanpassen.

Wil jij een sportmedisch onderzoek laten verrichten met ademgasanalyse? Dat kan bij een sportarts bij jou in de buurt. Kijk op deze pagina voor een sportarts bij jou in de buurt.

Kijk voor meer info over sportmedische onderzoeken op: https://www.sportzorg.nl/sportkeuring-sportmedische-keuring

Terug

Sportzorg.nl is de voorlichtingswebsite van alle sportartsen in Nederland. De informatie op Sportzorg.nl kan niet worden beschouwd als een vervanger van het consult of een behandeling door een (sport)arts. Wij willen benadrukken dat je bij twijfel over gezondheid, behandeling of medicijnen altijd contact op zou moeten nemen met je (sport)arts, specialist of apotheker. Sportzorg.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld indien de informatie niet volledig voldoet aan juistheid, volledigheid of effectiviteit. Het gebruik van de informatie geschiedt volledig op basis van eigen risico van de gebruiker.

Share deze pagina: