• Snel herstel met onze oefeningen
  • Trainingsprogramma’s op maat
  • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

‘Snapping hip’ (knakkende heup)

'Snapping hip' in het kort

  • Een ‘snapping hip’ is een knakkende heup
  • Meestal is het knakken van de heup pijnvrij
  • Rekoefeningen kunnen het knakken buiten het heupgewricht verhelpen en problemen voorkomen
  • Bij een probleem in het heupgewricht is de behandeling anders (afhankelijk van het precieze probleem)

Wat is een 'snapping hip'?

Een knakkend gevoel aan de zijkant of voorzijde van de heup, soms gepaard gaande met pijn. Het probleem kan binnen of buiten het heupgewricht liggen.

Hoe vaak komt een 'snapping hip' voor?

Het komt veel voor, met name in de groei. Omdat het meestal pijnvrij is weten we niet precies hoeveel mensen er last van hebben.

Bij welke sporten komt een 'snapping hip' voor?

Het kan bij alle sporten voorkomen, dansers en hardlopers hebben er vaak last van.

Verschijnselen van een 'snapping hip'

Een knakkend gevoel van de heup. Dit kan aan de voorzijde of aan de buiten-zijkant gevoeld worden. Met de hand kan ook het verspringen van een pees gevoeld worden. Het kan vaak een vreemd en soms ook beangstigend gevoel zijn, maar meestal is het pijnvrij.

Hoe kan de blessure vastgesteld worden?

De arts kan met het verhaal van de klachten en het lichamelijk onderzoek het probleem vaststellen. Als de klachten plotseling na een ongeluk of val ontstaan zijn, zijn aanvullende onderzoeken vaak wel nodig.

Hoe ontstaat een 'snapping hip'?

Bij een oorzaak buiten het heupgewricht (extra-articulair), verspringt er door het bewegen van de heup een pees. In de groei kan dit vaker gebeuren, doordat door toegenomen lengte van het bot de pezen en spieren meer gespannen staan. Als er een pees of slijmbeurs geïrriteerd raakt, kan dit verspringen pijnlijk zijn. In enkele gevallen is er een probleem in het heupgewricht (intra-articulair), wat soms (een ander soort) knakken van de heup kan geven. Als klachten heel plotseling zijn ontstaan, pijnlijk zijn of voorafgegaan zijn door een ongeluk of val, is het verstandig om een arts te raadplegen. Problemen in het heupgewricht worden in dit stuk verder niet besproken, maar kan je vinden op deze pagina

Risicofactoren

Wat draagt bij dat je de blessure oploopt?

Het komt vaak voor in de groei, maar verspringen van een pees is niet echt een blessure. Het (onnodig) vaak uitlokken van het knakkende gevoel kan wel de pees of onderliggende slijmbeurs doen irriteren.

Wel of niet doorgaan met sporten?

Er kan gewoon gesport worden. Als het knakken pijnlijk is, is het verstandig een arts de heup te laten beoordelen. Er kan er sprake zijn van een slijmbeursontsteking of peesontsteking, waarbij de training aangepast zal moeten worden. Tevens kan er bij pijnklachten sprake zijn van een probleem in het heupgewricht, waarvoor afhankelijk van het probleem een aangepaste behandeling voor nodig is.

Wat kan ik zelf doen bij een 'snapping hip'?

1. Trainingsaanpassingen

De training hoeft niet aangepast te worden, tenzij het knakken ook pijnlijk is. Belangrijk is een goede warming up.

 

2. Oefeningen

Naast een goede warming up zijn rekoefeningen belangrijk, met name de grote bovenbeenspieren. Voorbeelden van oefeningen zijn hier te vinden:

Oefeningen patellapeesklachten (knie)

Oefeningen lies

De rekoefeningen kunnen goed zelf uitgevoerd worden, eventueel kan een (sport)fysiotherapeut kan helpen. Ook kan gekeken worden of de lichaamshouding bijdraagt aan het probleem en gecorrigeerd moet worden.

3. Hervatting

Sporten hoeft niet gestaakt te worden. Als het knakken toch pijnklachten geeft, moeten de pijnklachten eerst weg zijn voordat weer gestart kan worden. Indien er ondanks rust toch pijnklachten blijven bestaan, kan een (sport)arts een analyse van de klachten doen en onderzoek naar afwijkingen in het heupgewricht.

Behandelbeleid bij een 'snapping hip'

Met de rekoefeningen krijgt de pees en spieren wat meer lengte en staat niet meer gespannen als een snaar. Hierdoor zal de pees minder snel knakken. Bij het pijnlijk knakken zonder probleem in het heupgewricht zal daarnaast de pees en/of slijmbeurs tot rust moeten komen.

De behandeling zal voornamelijk gericht zijn op het verbeteren van de functie van de heup, tot rust brengen van de aangedane structuren, het aanpassen van het looppatroon en het opstellen van een aangepast trainingsschema. Een (sport)fysiotherapeut kan hierbij helpen. Bij een afwijking in het heupgewricht is de behandeling en herstel sterk afhankelijk van het precieze probleem.

Voorkomen (preventie) van een 'snapping hip'

Een goede warming up, rekoefeningen en de juiste houding kunnen problemen voorkomen. Door hier aandacht aan te besteden kan dit voorkomen dat het knakken in de toekomst pijnlijk gaat worden.

Willemijn Diemer, basisarts & Sandra Chung, sportarts
Zoek een sportzorgprofessional