• Snel herstel met onze oefeningen
 • Trainingsprogramma’s op maat
 • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

NGS Sportmasseurs

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is de examen- en brancheorganisatie voor de sport- en wellnessmasseur! Het NGS is sinds 1954 dé examen- en brancheorganisatie voor sportmassage, sportverzorging en wellnessmassage in Nederland. Het NGS bewaakt de kwaliteit binnen de branche en van de NGS-masseurs. Bovendien is het NGS de grootste brancheorganisatie voor sport- en wellnessmasseurs van Nederland en is daarmee op (inter)nationaal niveau gesprekspartner van de overheid, de nationale sportkoepel NOC*NSF, sportbonden, -verenigingen, organisaties uit de (sport)zorgketen en de wellnessbranche.

 Wanneer u naar een sport- of wellnessmasseur gaat verwacht u uiteraard kwaliteit. U wilt heerlijk ontspannen of juist een stevige massage omdat u flinke spierpijn heeft. Aangezien er geen landelijke wetgeving is voor sport- en wellnessmassage zou iedereen het vak mogen uitoefenen. Het NGS geeft als landelijke branche organisatie licenties uit die het bewijs zijn van de bekwaam- en bevoegdheid van de masseur.

Het NGS onderscheidt drie profielen

Wellnessmasseur

De wellnessmasseur richt zich voornamelijk op de beleving en ontspanning, kent alle technieken voor het uitvoeren van een gehele lichaamsmassage, kan u informeren over het effect van massageoliën met een specifieke geur en weet wanneer u beter een sportmasseur, fysiotherapeut of (huis)arts kunt bezoeken wanneer u een klacht heeft.

Sportmasseur

Het profiel van de sportmasseur bestaat het langst in Nederland. De sportmasseur richt zich vooral op de recreatieve sporters, kent het lichaam door en door, weet welke massage het beste aansluit op de sportieve activiteiten van de cliënt en weet wanneer u beter een fysiotherapeut, (huis)arts of sportarts kunt bezoeken wanneer u een klacht heeft. De sportmasseur kan u preventief helpen door bijvoorbeeld uw pijnlijke enkel voor de sportieve activiteit in te tapen.

Sportzorgmasseur

Het profiel van de sportzorgmasseur bestaat sinds 2014. De naam zegt het al. Deze sportmasseurs zijn betrokken binnen de sportzorgketen, kennen alle betrokken partijen weten goed te communiceren met de andere ketenpartners, registreren alle handelingen, weten niet alleen wanneer u beter een (sport)fysiotherapeut, (huis)arts, sportarts, (sport)podoloog, (sport)diëtist of (sport)psycholoog kunt bezoeken wanneer u een klacht heeft maar kunnen u ook doorverwijzen naar het juiste adres. De sportzorgmasseurs zijn bij uitstek de masseurs waar de Nederlandse topsporters naar toe gaan

Standaard Kwaliteit

De NGS licentie toont aan dat de masseur voldoet aan de standaard kwaliteitseisen van het NGS. Uiteraard kan de masseur zich verder geschoold hebben en meer soorten massages aanbieden of zich richten op een specifieke doelgroep.

 De NGS licentie is gekoppeld aan een gedragscode en een klachtenreglement. Dat betekent dat,  wanneer u niet tevreden bent over de masseur of massage,  u zich kunt wenden tot het NGS. Bijvoorbeeld in gevallen waarin de masseur niet vertrouwelijk is omgegaan met hetgeen met u besproken is tijdens de massage, er sprake is geweest van ongewenste intimiteiten, of u lichamelijke klachten heeft overgehouden aan de massage. Het klachtenreglement van het NGS geeft u zekerheid dat uw klacht serieus wordt genomen en waar, na onderzoek, uw klacht gegrond blijkt kan de masseur zijn/haar licentie verliezen.

Standaard procedure

De NGS masseurs hebben tijdens hun opleiding een aantal stappen geleerd die sturing geven aan een bezoek aan de masseur. Hieronder zijn deze stappen benoemd:

 •  Bereidt de fysieke werkruimte voor.
 • Stelt u vragen om erachter te komen waarvoor u naar de masseur bent gekomen.
 • Voert beroepsspecifiek onderzoek uit om na te gaan of het lichaam functioneert zoals het behoort te functioneren.
 • Stelt een stappenplan op (wanneer uit het onderzoek blijkt dat er niet gemasseerd mag worden wordt u hiervan op de hoogte gebracht).
 • Masseert de cliënt.
 • Geeft advies en voorlichting.
 • Registreert en legt gegevens vast.
 • Evalueert het proces.
 • Alle NGS masseurs moeten tijdens het examen en voor de NGS licentie in het bezit zijn van een geldig reanimatiebewijs.
NGS

Het Nederlands Genootschap voor Sportmassage (NGS) is sinds 1954 de representatieve brancheorganisatie voor de sportmassage en sportverzorging in Nederland. Niet alleen voor de sportmasseurs en de sportverzorgers, maar ook voor de overheid (ministeries van VWS en OC&W), voor de nationale sportkoepel NOC*NSF en alle bij de branche betrokken organisaties, zowel op nationaal als op internationaal niveau.

Meer informatie via het NGS

 

Zoek een sportzorgprofessional