• Snel herstel met onze oefeningen
 • Trainingsprogramma’s op maat
 • Betrouwbare informatie van de sportzorgprofessional

Sportduikkeuringsarts

Sportduiken of scuba diving is een sport met risico's. Iedereen die gaat duiken loopt deze risico's of hij of zij gezond is of niet. Een sportduikkeuringsarts met deskundigheid op duikmedisch gebied zal de duiker onderzoeken en de risico's bespreken. Vervolgens wordt bekeken of de onderzochte duiker specifieke en persoonlijke risico's heeft, of deze acceptabel zijn en hoe er zo verstandig mogelijk mee kan worden omgegaan.

Omdat er altijd wordt gedoken met een buddy, een duikpartner, zijn de persoonlijke risico's niet alleen van belang voor de duiker maar ook voor zijn of haar buddy. Het is in beider belang om gezond en fit te water te gaan, zodat duiker en buddy volledig op elkaar kunnen vertrouwen.

Bij veel duikscholen, vooral in het buitenland, wordt alleen een medische vragenlijst ingevuld. Hoewel elke duikkeuring met een vragenlijst begint, kan een vragenlijst alleen nooit een keuring vervangen. De vragenlijst kan geen risico's inschatten en uitleggen. Een sportarts of arts met deskundigheid op duikmedisch gebied kan wél de risico's verduidelijken en de noodzakelijk maatregelen om deze te verkleinen uitleggen. Soms zijn simpele maatregelen genoeg.

De Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) stelt dat alle leden bij deelname aan onderwatersportactiviteiten duikmedisch gekeurd moeten zijn. Duikers dienen iedere drie jaar (of jaarlijks als iemand vijftig jaar of ouder is) goedgekeurd te worden om te mogen duiken. Zo’n duikmedische keuring mag formeel worden verricht door iedere arts, maar gezien het specifieke karakter ervan adviseren wij leden om te kiezen voor een arts die aantoonbare kennis en ervaring heeft met de sportduikgeneeskunde.

Meer informatie

Je kunt een duikkeuring laten verrichten door een gecertificeerde sportduikkeuringsarts die deskundigheid heeft op het gebied van sportduikgeeskunde.

Op www.sportzorg.nl/zoek-een-sportzorgprofessional tref je een overzicht aan van sportduikkeuringsartsen (werkzaam in een sportmedische instelling).
Check voordat je een duikkeuring laat verrichten je polis van je aanvullende zorgverzekering of een duikkeuring vergoed wordt. Je kunt ook kijken op: www.sportzorg.nl/vergoedingen-sportzorg.  

De keuringsarts geeft aan voor hoe lang je bent goedgekeurd, Een keuring is geldig voor 1, 2 of 3 jaar vanaf de datum dat je bent gekeurd. Vanaf het jaar waarin je 50 wordt mag de keuring niet ouder zijn dan één jaar. 

Het is voor een duiker moeilijk om de kwaliteit van een duikkeuring te beoordelen, daarom vindt u hieronder een lijst met onderdelen die een goede duikkeuring minimaal moet bevatten:

 1. Een vragenlijst over de (medische) conditie van de duiker. Er zijn veel verschillende vragenlijsten in omloop; klik voor een voorbeeld van een goede vragenlijst.
 2. Een gesprek met de arts. De arts neemt de ingevulde vragenlijst met de duiker door. Voorbeelden van nuttige informatie die dit kan opleveren:
  - gebruik van contactlenzen onder water kan problemen geven. Het gebruik van maskers met glazen op sterkte kan worden besproken.
  - oorpijn tijdens vliegen leidt tot een gesprek over klaren en de uitleg van klaringstechnieken.
  - rugpijn leidt tot een gesprek over tiltechnieken en het omgaan met de zware duikuitrusting
 3. Lichamelijk onderzoek. Dit kan elke arts zelf zo uitgebreid mogelijk doen, maar in ieder geval dienen de volgende zaken onderzocht te worden:
  - lengte en gewicht
  - vetpercentagebloeddruk en polsfrequentieneus, doorgankelijkheid en
  - stand van het neustussenschot
  - mond, toestand van gebit, keel
  - ogen, aanwezigheid van contactlenzen, pupilreacties, oogbewegingen
  - oren, gehoorgang, trommelvlies, beweeglijkheid trommelvlies bij klaren
  - neurologisch onderzoek, zoals hersenzenuwen, reflexen, spierkracht
  - hart, beluisteren van de harttonen
  - longen, luisteren naar de longenbuik, onderzoek van de buik
  - rug, beoordeling of er problemen bij belastbaarheid zijn.
 4. Aanvullend onderzoek. Dit is uiteraard afhankelijk van eerder vastgestelde afwijkingen. In ieder geval dient bij elke keuring het volgende aanvullend onderzoek te worden gedaan:
  - urineonderzoek op eiwit en glucose
  - onderzoek van de longfunctie, zowel de longinhoud, maar ook een zogenoemde flow-volume-curve, om de functie van de longen te kunnen bepalen.

Mocht er aanleiding toe zijn, dan kan dit onderzoek uitgebreid worden met bijvoorbeeld:

- gehoortest
- electrocardiogram
- longfoto
- tympanogram (onderzoek van de beweeglijkheid van het trommelvlies)

5.   Evaluatie van het hele onderzoek en bespreken van de resultaten.

6.   Het overhandigen van de goedkeuringsverklaring in het Engels en   Nederlands.

Op www.duikkeuring.nl tref je alle informatie aan over duiken en gezondheid. 

Duikkeuring.nl is het startpunt voor als je meer wilt weten over verantwoord duiken. Onder water krijgt het lichaam namelijk te maken met heel andere aspecten (o.a. perslucht, waterdruk e.d.) dan op het land. Daardoor worden heel andere eisen aan het lichaam (en psyche) gesteld. Kleine medische kwalen of ziekten kunnen onder water tot grote problemen leiden. 

Zoek een sportzorgprofessional